Thursday, July 25, 2013

உங்கள் துணை உச்ச கட்டத்திற்கு செல்வதன் அறிகுறிகளை காட்டும் அங்கங்கள் - காம அறிவுரை

செக்ஸ் உச்சகட்டம் அடைவதற்கு முதலில் செக்ஸ் ஆசை உருவா க வெண்டும். ஒருவருக்கு செக்ஸ் ஆசை அல்லது ஆர்வம் உண்டாகி இருப்பதை பல் வேறு அறிகுறிகள்மூலம் அறிந்து கொள்ள வேண் டும்.
பெண்களைப் பொறுத்தவரை உடல் ரீதியாக கீழ்கண்ட மாற்றங் கள் நிகழ்கின்றன.
 1. மார்பக அளவு பெரிதாகிறது
2. மார்பகக் காம்பு எழுச்சி அடைகிறது
3. பெண் உறுப்பில் திரவம் சுரத்தல்
4. பெண் உறுப்புச் சுவர்கள் உறவுக்குத் தயாராக வழுவழுப்புத் தன் மை அடைதல்
5. பெண் உறுப்பின் மேல் இருக்கும் கிளைட் டோரிஸ் எனப்படும் மணியானது எழுச்சி அடை தல்
6. உறவுக்கு ஏற்ற வகையில் பெண் உறுப்பின் உள்பக்கம் இருக்கும் உள் உறுப்புகள் உறுதி அடைதல்
 7. கண்ணின் பாப்பா விரிவடைதல்
8. பெண் உறுப்பின் சுவர்கள் வீக்கம டைதல்
போன்றவற்றை பெண்களுக்கு உண்டாகும் செக்ஸ் ஆர்வத்தின் அல்லது ஆசையின் அறிகுறியாகச் சொல்ல முடியும்.
அதுபோல், ஆண்களுக்கும் செக்ஸ் ஆசை உணடாகி இருப்பதை கீழ்கண்ட அறிகுறிகளில் இருந்து கொள்ளலாம்

 1. ஆண் உறுப்பில் உண்டாகும் எழு ச்சி
2. விதைப்பைகள் வீக்கம் அடை தல்
3. உறுப்பின் நுனியில் சறிதளவு திர வம் வெளிப்படுதல்
4. உறுப்புகளிள் நரம்புகள் வீக்க மாதல்
 5. உடலில் இருந்து வாசனை வெளிவருதல்
6. கண்மணி வரிவடைதல்
போன்ற அறிகுறிகளை ஆண்களுக்கா ன செக்ஸ் ஆசை வெளிப்பா டுகளாகச் சொல்லலாம்.  செக்ஸ் ஆசையின் அடு த்த கட்ட நிலை, செயல்பாடு. அதாவது, ஆசையைத் தீர்த்துக்கொள்ளும் வழி. இச் செயல்பாட்டின் இறுதி கட்டமாகவே உச்சகட்டம் என்னும் இன்பத்தை அடை ய முடியும்.

பெண்களை, உச்ச‍க்கட்ட‍த்திற்கு கொண்டு செல்ல‍ ஆண்கள் என்ன‍ செய்ய‍ வேண்டும்? - காம அறிவுரைகள்

உறவின்போது முன்விளையாட்டுக்களைத்தான் பெண்கள் பெரிதும் விரும்புகிறார்கள். எதைச் சரியாக செய்கிறீர்களோ இல்லையோ, முன்விளையாட்டை மட்டும் பர்பக்ட்டாக செய்ய வேண்டும் என்று பெண்கள் பெரிதும் எதிர்பார் ப்பார்களாம்.
சிலர் சில நிமிடங்களில் முன் விளை யாட்டை முடிப்பார்கள். சிலர் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக விளையாடித் திளைப் பார்கள். நீண்ட நேரம் விளையா டும் போது தான் பெண்களுக்கு நல்ல உச்சநிலை ஏற்படுகிறதாம்.
முன்விளையாட்டுக்களில் எத்தனையோ விதம், ரகம் உள்ளது. ஆனால் இறுதியில் கிடைப்பது என்னவோ கணக்கிட முடியாத இன்பம்தான். எனவே எப்படி செய்தாலும் அது திருப்தியாகவே முடியும். அதேசமயத்தில் சில குறிப்பிட்ட செயல்களில் ஈடுபடும் போது இன்பம் கூடுதலாக கிடைக் கும்.
முன்விளையாட்டுக்களுக்கு விரல் களின் பங்கு நிறையவே உள்ளது. தலை முதல் பாதம் வரை விரல் களால் விளையாடும் போது அந்த தொடுதலும், கூச்ச உணர்வும், பெண்களை சிலாகிக்க வைத்து சிலிர்ப்பூட்டும். அதிலும் பெண்களின் உணர்ச்சி கரமான  பகுதிக ளைக் குறிவைத்து விளையாடும் வித்தை உங்களது விரல்களு க்குப் பழக்கப்பட்டு விட்டால் பிறகு கேட்கவே வேண்டாம், அம் மணி முழுமையாக உங்களிடம் சரணாகதி ஆகி விடுவார்.

அதேபோல நாவால் உங்கள் துணை யின் உடலெங்கும் நீங்கள் நடம் புரியும் போது இனம் புரியாத சந்தோஷமும், எக்கச்சக்க இன்ப மும் பெண்களுக்குக் கிடைக்கும். உங்கள் துணையின் உண ர்ச்சிகரமான பகுதிகளில் நாவால் வருடுங்கள், கழுத்து, பின்ப க்கக் கழுத்து, தொடைகள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாவை உலாப் போக விடுங்கள். பிறகு பாருங்கள், உங்கள் உறவு திருவிழாக் கோலம் பூணுவதை.
இப்படி நிறைய இருக்கிறது. எடுத்த எடுப்பிலேயே உறவுக்குள் நுழைவதை விட இதுபோன்ற முன் விளையாட்டுக் களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் போது உறவும் திருப்திகரமாக இருக்கும், இன்பமும் பரிபூரணமாக இருக்கும்.

பெண்களுக்கு எப்போது காம உணர்ச்சி பெருக்கெடுக்கும்? - காம அறிவுரை

காமம் பெருக்கெடுக்கும் நேரம் எது என்று உங்களிடம் கேட்டால் என்ன பதில் சொல்வீர்கள்.. அதுக்கெல்லா ம் ஏது பாஸ் கால நேரம், மூடு வந்தால் கூட வே அதுவும் வரும் என்றுதான் பொதுவாக எல் லோரும் பதில் சொல்வார்கள். ஆனால் பெண்களுக்கு எப்போது காமம் பெருக்கெ டுக்கும், உறவு கொள்ள எந்த நேரத்தில் அவ ர்கள் விரும்புகிறார்கள் என்பதை ஒரு சர் வே மூலம் கண்டுபிடித்துள்ளனர். காதல் உணர்வு எப்போதும் நெஞ் சோடு இருக்கும், ஆனால் காம உணர்வு எப்போது வரும், எப்படி வரு ம், எந்த ரூபத்தில் வரும் என் பதைச் சொல்ல முடியாது. ஆனால் வர வேண் டிய நேரத்திற்கு அது கரெக்டாக வந்து விடுகிறது என்பதைக் கண்டுபிடித்துள் ளனர் இந்த சர்வேயில் ஈடுபட்டவர்கள்.
அதாவது சனிக்கிழை ராத்திரி 11 மணி க்குத்தான் பெண்களுக்கு செக்ஸ் பசி ஏடாகூட உச்சத்தில் இருக்குமாம். அந்த சமயத்தில்தான் அவர்கள் உறவில் மிகவும் உற்சாகமாக ஈடுபட ஆர் வம் காட்டுகிறார் களாம். இதுதான் அந்த சர்வேயின் முடிவு. 1000 பெண்களிடம் செக்ஸ் கேள்வி ஒரு பத்திரிகை சார்பில் பெண்க ளின் செக்ஸ் உணர்வு கள் என்ற தலைப்பில் இந்த சர்வே நடத்தப் பட்டது. அதில் 1000 பெண்களிடம் கேள்விள் கேட்கப்பட்டன. அவர்க ள் எப்போது செக்ஸ் வைத்துக் கொள்கிறார்கள், செக்ஸ் உணர்வு கள் எப்போது உச்சத்தி ல் இருக்கும், எந்த நாளில், எந்த நேரத்தில் என்பது போன்ற கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. செக்ஸில் இங்கிலா ந்துப் பெண்களுக்கு திருப்தி இதில் இங்கிலாந்தில் செக்ஸ வாழ்க் கையில் பெரும்பாலான பெண்கள் திருப்தியுடன் இருக்கிறார்களாம். இருப்பினும் கடுமையான வேலை ப்பளு, ப்ரீடைம் இல்லாமை ஆகி ய காரணங்களால் தங்களது செக்ஸ் உணர்வுகளுக்கு இடையூறு ஏற்படு வதாக பெரும்பாலான பெண்கள் அலுத்துக் கொண்டனர். ஸ்காட் லாந்தில் 82 சதவீதம் ஓ.கே. ஸ்காட்லாந்து, தெற்கு மற்றும் மேற்கு இங்கிலாந்தில், உள்ள பெண்களில் 82 சதவீதம் பேர் படுக்கை அறை யில் தங்களுக்கு பூரண இன்பம் கிடை ப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
தாகத்தில் தவிக்கும் அயர்லாந்துப் பெண்கள் அயர்லாந்துப் பெண்க ள் இந்த விஷயத்தில் ரொம்பவே தாகத் துடன் இருக்கிறார்கள். அதா வது 30 சதவீதம் பேருக்குத்தான் செக்ஸ் வாழ் க்கை திருப்திகரமாக இருக்கிறதாம். உறவுகொள்வதில் அயர்லாந்துதான் முன்னணி அதே சமயம், அயர் லாந்துப் பெண்கள்தான் அதிக அளவில் செக்ஸ் உற வில் ஈடுபடுகி றார்களாம். அதாவது 42 சதவீதம் பேர் வாரத்தில் 3 முறை உறவுக்கு ள் புகுந்து விடுகிறார்களாம். லண்டனை ச் சேர்ந்தவ ர்களில் 33 சதவீதம் பேர் வார ம் மும்முறை உறவு கொள்கிறார்களா ம். திருப்தி… சந்தோஷம் இந்த சர்வே யை நடத்திய பத்திரிக்கையின் செய்தித் தொடர்பாளர் இதுகுறித்துக் கூறுகையி ல், பெரும்பாலான இங்கிலாந்துப் பெண் கள் படுக்கை அறையில் மிகவும் திருப்தி கரமாக இருப்பதாக தெரிய வந்துள்ளது சந்தோஷம் தருகி றது என்றார். சனிக் கிழமை ராத்திரி 11 மணிக்கு… இந்த ஆய்வின்போது தான், சனிக்கிழமை இரவு 11 மணிக்கு உறவு கொள்ள பெண்கள் விரும்புவ தாகவும், அந்த சமயத்தில் தான் தங்களுக்கு நல்ல மூடு வருவ தாகவு ம் பெரும்பாலான பெண்கள் சொன்னார்களாம்.
வியாழக்கிழமை காலைதான் சூப்பர் கடந்த ஆண்டு லண்டன் பொருளாதா ரப் பள்ளிநடத்திய ஒரு ஆய்வின்போது வியாழக் கிழமை காலைதான் தம்பதி யர் செக்ஸ் வைத்துக் கொள்ள சரியான தருணம் என்ற சுவாரஸ்ய மான தகவல் கிடைத்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த சமயத்தி ல்தான் செக்ஸ் ஹார்மோன்களைத் தூண்டுவிக்கும் கார்டிசால் எனர்ஜியா னது உடலில் அதீதமாக இருக்குமாம். எனவே அந்த சமயத்தில்தான் செக்ஸ் உணர்வுகளும் பொங்கிப் பெருகுமாம். அந்த சமயத்தில் உறவுகொள்ளும்போ து வியாழக் கிழ மையன்று காலை ஆணின் டெஸ்ட்டோஸ்டீரானும், பெ ண்ணின் ஈஸ்ட்ரோ ஜனும் அந்த சமய த்தில் வழக்கத்தை விட ஐந்து மடங்கு அதிகளவில் சுரக்கும் என்பதால் அந்த சமயத்தில் உறவு கொள்ளு ம்போது அது சிறப்பான உறவாக அமையும் என்பது அந்த சர்வே சொன்ன செய்தியாகும்.

பெண்ணுறுப்பை தயாராக்குவது எப்படி..? ( முன் விளையாட்டு மர்மங்கள்.) - காம அறிவுரைகள்

காமத்தில் ஈடுபடும் போது தகுந்த முன் விளையாட்டுகளுடன் பெண்ணை கலவிக்குத் தயார் செய்யவேண்டியது மிக அவசியம். வறண்டு போன பெண்ணுறுப்பில் உடலுறவு செய்வது போன்ற கொடுமை எதுவும் இல்லை. பெண்ணுக்கு எரிச்சலும் வலியும் அதிகமாகி வெறுக்கத் தொடங்கி விடுவாள்.

எனவே நண்பர்களே.. அளவற்ற சுகம் பெற பெண்ணுறுப்பைத் தயார் செய்ய வேண்டியது மிக அவசியம். எப்படி எல்லாம் தயார் செய்வது என்பதை இப்போது காண்போம்.

1. முதலில் பெண்ணுறுப்பைப் புகழுங்கள். ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் பெண்ணுறுப்பு வித்தியாசப்படுகின்றன. சில மெலிதாக ஒட்டிப்போய் இருக்கும். சில சதைப்பற்றுடன் சுளை போன்று இருக்கும். சிலருக்கு சிறியதாகக் காணப்படும். சிலருக்கோ அகன்று விரிந்து காணப்படும்.

அந்த பெண்ணுறுப்பைப் பார்த்து மகிழ்ந்து அதை அவளிடம் புகழவும் செய்யவேண்டும். இன்று புதிதாக இருக்கிறது என்றோ இன்று நல்ல நறுமணம் வீசுகின்றது என்றோ புகழவேண்டும். எத்தனை முறை புணர்ந்தாலும் அத்தனை முறையும் புகழுங்கள். பலன்களைப் பாருங்கள்.

2. பிறகு பெண்ணுறுப்பை மெதுவாகத் தடவிக்கொடுங்கள். ரொம்ப அழுத்தம் தரக்கூடாது. பூவைப்போன்ற மென்மையான பாகம் அது. அதை கசக்கிப் பிழியக்கூடாது. மெதுவாக வருடிக்கொடுங்கள். பின்னர் லேசாகப் பிசைந்து கொடுங்கள். தொடைகளுக்கிடையில் கைபோட்டு உறுப்பில் பட்டும் படாமலும் தடவுவது மிகச்சிறந்ததாகும்.

3. பெண்ணுறுப்பைத் தயார் செய்வது என்பது ஒரு கலை. அது நாக்கினால் திறம்படச் செய்வோருக்கு சொர்க்கமே கண்முன் தோன்றும். எனவே சோப்பினால் சுத்தமாகக் கழுவப்பட்டு மணமுடன் கூடிய பெண்ணுறுப்பைச் சுவைக்க தயாராகுங்கள். வெட்கம் தயக்கம் அசூயை பார்த்தால் இன்பம் ஏது..?
4. முதலில் பெண்ணுறுப்பில் நேரடியாக நக்குதலோ விரல் விட்டுக் குடைவதோ கூடாது. முதலில் அவளின் தொடைகளின் இடுக்கில் நன்கு நாக்கால் நக்கிக்கொடுங்கள். அப்போது எப்படி சுவையாக சுகமாக உணர்கிறீர்கள் என்பதை வாயினால் சொல்லவும் செய்யுங்கள். அவர்களின் முகம் நாணத்தில் சிவக்கும்.இது முதல் படி ஆகும்.

5. பெண் உறுப்பில் க்ளிட்டோரிஸ் என்னும் பாகம் மிக மிக முக்கியமானது. அது பெண்களுக்குப் பெண்கள் மாறுபடும். சிலருக்கு மிகச்சிறியதாக இருக்குமிடம் தெரியாமல் இருக்கும். சிலருக்கு உள்ளடங்கிப் போயிருக்கும். சிலருக்கு பெரிதாக முலைக்காம்பு போல் விடைத்து வெளியே தெரியும். க்ளிட்டோரிஸ் என்பது எங்கே உள்ளது என்பதைக் கண்டறிந்தால் அந்தப் பெண்ணின் சூட்சுமம் உங்கள் கைகளில் தான் என்பதை உணருங்கள்.
6. பெண்ணுறுப்பையும் க்ளிட்டோரிசையும் கையாளும் முன் உங்கள் விரல்கள் ஈரமாக இருப்பது நல்லது. நாக்கினால் என்றால் பிரச்சினை இல்லை. அது ஈரமாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் விரல்களால் என்றால் முதலில் விரல்களை ஈரப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். எச்சில் தொட்டோ அல்லது அவளது உறுப்பின் மதன நீரின் ஈரத்திலோ கூட ஈரப்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

உலர்ந்த விரல்கள் அவளுக்கு அளவற்ற வேதனையைக் கொடுக்கும் என்பதை மறவாதீர்கள்.

7. க்ளிட்டோரிசை இப்போது தொடவேண்டாம். அதற்கும் முன் இன்னும் சிலவற்றைச் செய்தபின் தான் க்ளிட்டோரிசைக் கையாளவேண்டும். முதலில் அவளின் தொடைகளின் உட்பக்கங்களை நக்கத் தொடங்கி, மெதுவாய் யோனியை நோக்கி முன்னேறுங்கள்.
8. தயங்காமல் பெண்ணின் பொறுமையைச் சோதிக்கவேண்டும். பெண்ணுறுப்பைத் தொடப்போகும் முன் ஒரு நொடி விட்டு பின்னர் வேறுஇடத்தில் நக்குதல் தொடரவேண்டும். பிறகு மெல்ல மெல்ல அவள் தயாராகும் போது முனகல் வெளிவரும். அப்போது நேரடியாக அவளது உறுப்பை நாக்கினால் நக்கிக்கொடுங்கள்.

9. உங்கள் உதடுகளால், அவளது உறுப்பின் உதடுகளை தொடவும். ஆனால் அழுத்தம் இல்லாமல்.
பேசுவது போல் அதன் மேல் வைத்து வாயை அசையுங்கள். அவள் பொறுமை இழந்து, அவளின் கீழ்உடலை உங்களை நோக்கி உயர்த்தி அழுத்தம் தரும் வரையும் தொடருங்கள்.
10. உங்கள் நாக்கால் அவளின் பெண்ணுறுப்பின் உதடுகளைப் பிரித்து, மேலும் கீழுமாகத் தேயுங்கள்.

11. தொடைகளை இன்னும் சிறிது விரியுங்கள். முக்கிமாய், நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதை மென்மையுடன் செய்யவேண்டும். இப்போது உங்கள் நாக்கை மென்மையான அழுத்தத்துடன் பயன்படுத்துங்கள். இது அவளின் பொறுமையை எல்லைக்கு அழைத்துச் செல்லும்.
இனி அவளின் மன்மதபீடமும் தன்னை கவனிக்கச் சொல்லித் துடிக்கும்.

12. இனி இப்போது அவளின் க்ளிட்டோரிஸை நக்கவேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. உணர்ச்சி எழும்பலில் அவளது க்ளிட்டோரிஸ் கொஞ்சம் பருத்து தடித்து முளைத்து நிற்கும். லேசாகத் துடிக்கும். மெதுவாய் , அதன் மேல் நக்குங்கள். நக்குதலை மென்மையாய் , ஆனால் சரியாய இடைவெளியுடன் தொடருங்கள்.

13. உள் உதடுகளை மென்மையாய் இழுங்கள். உறுப்பின் பீடத்தின் மேல் நாக்கை வேகத்துடன் மேல் இருந்து கீழாக நக்குங்கள். இப்படி செய்யும்போது அவளின் தொடைகள் சிறிது நடுங்கினால், நீங்கள் செய்யும் முறை சரி என்றே அர்த்தம். உங்கள் வேகத்தைக் கூட்டுங்கள்.

14. அவள் உச்சகட்டம் அடைவதற்கு தயாராய் இருக்கிறாள் என்று நீங்கள் உணர்ந்தால், அல்லது கண்டால், உங்கள் உதடுகளை ஓ சொல்வது போல் வளைத்து, க்ளிட்டோரிஸை வாய்க்குள் வையுங்கள். மென்மையாய் உறிஞ்சுங்கள், உறிஞ்சும்போது அவளின் முகத்தை பாருங்கள். அவளின் ரியாக்‌ஷன் எப்படி இருக்கின்றது, அவளுக்கு காமம் அதிகமானால் அவள் முகம் அதை பிரதிபலிக்கும், இன்னும் அதிகமாய் உறிஞ்சுங்கள். இப்போது அவள் தன் உடலை மேலெழுப்பி உங்களுடன் ஒட்ட முனைவாள். இதுதான் அவளின் உச்சகட்டம்.
15. அவள் தன் உடலை எம்பும்போது நீங்களும் எம்பிப்பின்வாங்குங்கள் எதிர்த்துச் செயல் படவேண்டாம். எந்த நிலையிலும் அவள் எத்தனை அசைத்தாலும் உங்கள் வாயை அவளது உறுப்பில் இருந்து எடுக்காதீர்கள்.

16. சில பெண்களுக்கு உச்சக்கட்டம் அடையும் நேரம் வேறுபடும். சிலருக்கு அது வர தாமதமாகும். அதுவரைக்கும் தொடர்ச்சியாய் உங்கள் வேலையைத் தொடர வேண்டும். உங்கள் விரலை நீங்கள் உபயோகித்தால் இன்னும் சிறப்பாய் இருக்கும். அதாவது யோனியை நக்கும்போதே, ஒரு விரலை உள்ளுக்குள் நுழைத்து ஆட்டினால், அவளின் உணர்ச்சியின் அளவை வார்த்தைகளில் வெளியிட முடியாது.

17. அவளது உச்சநிலைக்கு அடையாளங்கள் ;

சில பெண்களின் முகம் சிவக்கும், சிலர் நடுங்க ஆரம்பிப்பார்கள். அவளின் உடலின்அசைவின் அர்த்தங்களை புரிந்துகொள்ளதொடங்குங்கள், பின் நீங்கள் அவளுக்கு மன்மதனைப்போல் காட்சி அளிப்பீர்கள். உங்கள் ஆளுமையை சிறப்பாய் உபயோகித்தால், 2வது உச்சகட்டம் தொடரலாம்.

18. அனைத்தும் முடிந்தபின் அவளைப் புணரத்தொடங்கலாம். புணர்ந்து முடித்தபின் அவளை மார்புடன் அணைத்துக் கொள்ளுங்கள். அவளை உங்களுடன் சேர்த்து உரசுங்கள், ஒரு பெண்ணுக்கு உடல் உறவின் பின் உடனேயே தூங்கும் துணையை விட மோசமானது எதுவுமில்லை. பேசுங்கள். மிகவும் திருப்தி அடைந்ததைக் கூறுங்கள்.

உறவு கொள்ள பாதுகாப்பான நாட்கள் எவை? - காம அறிவுரைகள்

உலகெங்கும் உள்ள கோடிக்கணக்கான பெண்கள் தமது மாதவிடாய்ச் சக்கரத்தில் பாதுகாப்பான நாட்களில் மாத்திரம் உடலுறவு கொள்வதன் மூலம் கர்ப்பம் தங்காமல் தவிர்க்கிறார்கள். சில நாடுகளில் நான்கு பெண்களுக்கு ஒருவர் என்ற சராசரி அளவில் பெண்கள் இம் முறையைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.


சரியான முறையில் இதனைக் கடைப்பிடித்தால் அது 75 முதல் 90% வரையில் வெற்றி அளிக்கக் கூடியது. இதில் முக்கியமான விடயம் என்னவெனில் விஞ்ஞான பூர்வமாகச் சரியான நாட்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதுதான். அது மிகவும் சிக்கலானது என்பதே பிரச்சனை.

மாதவிடாய்ச் சக்கரம்

சரியான நாட்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு மாதவிடாய்ச் சக்கரம் என்றால் என்ன என்பதை முதலில் தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

மாதவிடாய் சக்கரத்தில் பெண்ணின் சூலகத்திலிருந்து (ovary) முட்டை (egg) வெளியாகி ஃபெலோப்பியன் குழாய் (fallopian tube) வழியாக பயணம் செய்து கர்ப்பப்பையை அடையும். சூலகம் என்று கூறிய  Ovary யை கருவகம் எனவும் சொல்வதுண்டு.
இம் முட்டையானது 24 மணி நேரம் மட்டுமே உயிர் வாழக் கூடியது. எனவே கர்ப்பம் தரிக்க வேண்டுமானால் அந்த 24 மணிநேர கால அவகாசத்திற்குள் ஆணிலிருந்து வெளியாகும் விந்தணுவைச் சந்தித்தாக வேண்டும்.

இதன் அர்த்தம் அந்த 24 மணிநேர காலத்திற்குள் உறவு கொண்டால் மட்டுமே கரு தங்கும் என்பதல்ல.

ஆணின் விந்தணுவனாது உறவின் போது வெளியேறி பெண்ணின் கர்ப்பப் பையூடாக பலோப்பியன் குழாயைச் சென்றடைந்த பின்னர் பல நாட்களுக்கு உயிரோடு இருக்கக் கூடியதாகும். அது அவ்வாறு காத்திருக்கும் காலத்திற்குள் முட்டை வெளியேறினால் கருக்கூட்டல் நடைபெறும்.


பாதுகாப்பான நாட்களைக் கண்டறிவது எப்படி?

எனவே பாதுகாப்பான நாட்களைக் கண்டறிவது எப்படி? ஏனெனில் சூலகத்திலிருந்து முட்டை வெளியேறும் சரியான தினத்தை முற்கூட்டியே அறிவது சிரமம். இருந்தபோதும் பெரும்பாலான பெண்களில் இது அடுத்த மாதவிடாய் வருவதற்கு 14 முதல 16 வரை முன்னராகும்.

பொதுவான மாதவிடாய் சக்கரம் என்பது 28 நாட்களாகும். இதுவே பெரும்பாலான பெண்களுக்குப் பொருந்தும். ஆனால் பலருக்கு இதற்குக் குறைவான அல்லது கூடிய நாள் இடைவெளிகளில் மாதவிடாய் வருவதுண்டு.

உங்களது மாதவிடாய்சக்கரம் 35 நாட்கள் நீண்ட என்றால் உங்கள் சுழற்சியின் 14ம் நாளன்றுகருத்தரிக்க வாய்ப்பில்லை நீங்கள் 15 நாட்கள் சுமார் 28 முதல் வரை கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

மாறாக உங்களது மாதவிடாய் சக்கரம் 23 நாட்கள் என்றால் முட்டையானது 7- 9 வது தினத்தில் வெளியேறும். எனவே அத்தகையவர்களுக்கு 15 நாட்களுக்கு பின்னர் பாதுகாப்பான நாட்களாக இருக்கலாம்.


தவறாகக் கணக்கிட வேண்டாம்

உங்களுக்கு மாதவிடாய் வெளியேற ஆரம்பிக்கின்ற நாளை சக்கரத்தின் முதல் நாளாகக் கொள்ள வேண்டும். அடுத்த மாதம் மாதவிடாய் வந்த நாளுக்கு முந்திய நாள் சக்கரத்தின் கடைசி நாளாகும். பொதுவாக இச்சக்கரம் 28 நாட்களாக இருக்க வேண்டும்.
சில பெண்கள் மாதவிடாய் படுவது நின்ற தினத்தைச் சக்கரத்தின் முதல் நாள் என நினைப்பதை நான் கண்டிருக்கிறேன். அதாவது நான்கு நாட்களுக்கு இரத்தப் போக்கு இருந்தால் அது நின்ற ஜந்தாவது நாளையே முதல் நாள் என எண்ணுகிறார்கள். இது தவறானது. மாதவிடாய் வெளியேற ஆரம்பிக்கின்ற ஆரம்ப நாள்தான் சக்கரத்தின் முதல் நாளாகும்.

ஆனால் எல்லாப் பெண்களதும் மாதவிடாயச் சக்கரம் ஒழுங்காக இருப்பதில்லை. கடந்த ஒரு வருட காலத்தில் அது ஒழுங்காக 28 நாள் சக்கரமாக இருந்திருந்தால் இம் முறையை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.

முக்கியமாக கடந்த ஒரு வருட காலத்தில் இச் சக்கரமானது 26 முதல் 32 நாட்கள் என்ற வரையறைக்குள் இருந்தால் இம் முறையைப் பயன்படுத்தலாம். இவர்களுக்கு தமது மாதவிடாயச் சக்கரத்தின் 8 முதல் 19 ம் நாள் வரையான நாட்கள் கருத்தங்கக் கூடிய நாட்களாகும்.
இவர்கள் தமது சக்கரத்தின் முதல் 7 நாட்களிலும், பின்னர் 23ம் நாளுக்குப் பின்னரும் பயமின்றி உறவு கொள்ளலாம்.
8 முதல் 23 வரையான நாட்களில் உடலுறவு கொள்வதாயின் ஆணுறையை அணிந்து கொண்டு உறவு கொள்ளலாம்.

எவ்வாறாயினும் இது பூரண பாதுகாப்பான முறை என்று சொல்ல முடியாது.
ஒழுங்காக மாதவிடாய் வருகின்ற பெண்களில் கூட சிலருக்கு சில அசாதாரண சூழல்களின் போது காலம் முந்தியோ அல்லது பிந்தியோ ஏற்படலாம். எனவே நிச்சமாக கருத் தங்கக் கூடாது எனக் கருதுபவர்கள் வேறு ஒரு முறையை கடைப்பிடிப்பதே பாதுகாப்பானதாகும்.

முதலிரவு ரகசியங்கள் - காம அறிவுரை

நள்ளிரவை நோக்கி வேகமாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் நேரம். விருந்தினர்கள் எல்லாம் உண்ட களைப்பில் தூக்கத்தில் பெரும்பாலும் தொலைந்திருக்க, நெருங்கிய தோழியர் ஓரிருவர் சூழ்ந்துவர, வெட்கத்தில் இன்னும் அழகாகி தலைகுனிந்து வருகிறாள் அந்த அழகான இளம்பெண். கையில், ஒரு சொம்பை வைத்திருக்கிறாள். அதற்குள் சுண்டக் காய்ச்சிய பால் இருக்கிறது. நடக்கும் வேகத்தில் அது சிந்தாமல் இருக்க அதை ஒரே ஒரு டம்ளரால் தலைகீழாக கவிழ்த்து மூடி வைத்திருக்கிறாள்.
அந்த அறையை நெருங்கியதும், முழுமையாக அல்லாமல் ஓரளவே விலக்கப்படுகிறது கதவு. அதற்குள் வெட்கத்தில் மலர்ந்த இளம்பெண் மட்டுமே நுழைய தயாராகிறாள். உடன் வந்த தோழியர் அவளது காதில் ஏதேதோ கிசுகிசுக்க, அவள் இன்னும் அதிகமாக வெட்கப்பட்டுக்கொண்டே அறைக்குள் செல்கிறாள். கதவை தாளிட்டுக் கொள்கிறாள்.அறைக்குள் அலங்கரிக்கப்பட்ட அழகான படுக்கை. அங்கே, இரவில் பால் பாத்திரத்தை தேடும் பூனையின் கால்கள் போன்று மெதுவாக நகருகிறது அவளது சிவப்பு பாதங்கள்.தனக்கு உரியவரை நெருங்கியதும், கையில் இருந்த பாலை அருகில் வைக்கிறாள். அடுத்ததாக, தனக்குரியவரது காலில் விழுந்து வணங்குகிறாள். அவரோ, அவளது சிலிர்த்த தோள்களை இரு கரங்களால் பற்றி தூக்குகிறார்.படுக்கையில் இருவரும் அமர்கின்றனர். இருவருக்கும் இடையே சிறிய இடைவெளி மட்டுமே இருக்கிறது. சிறிது நேரத்தில் அந்த இடைவெளி காணாமல் போகிறது. நெருங்கி அமர்கிறார்கள். ஒருவரையருவர் அணைக்கிறார்கள். அங்கே புதிய உயிரின் தேடலை ஆரம்பிக்கிறார்கள்.


- இதுதான் நம் தமிழ் சினிமாக்களில் இதுவரை காண்பிக்கப்படும் முதலிரவு அறை காட்சிகள்.ஆனால், நிஜ வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கிறது?


நிச்சயமாக சினிமாவைப் போன்று இல்லைதான்!

ஏற்கனவே பார்த்து, பழகி, காதலித்து, அதன்பின் திருமணம் செய்து கொண்டிருந்தால் முதலிரவில் பெரும்பாலும் பதற்றம் இருக்காது. ஆனால், முதன் முதலாக அதில் சந்தித்துக் கொள்பவர்கள் எப்படி படபடத்துப் போவார்கள் என்பது அவர்களுக்கு மட்டுமே தெரிந்த உண்மை.

அந்த இனிப்பான முதலிரவுக்கு சில இனிப்பான டிப்ஸ்

* முதலிரவில் உடல்கள் மட்டும் பின்னிப்பிணைவதில்லை. உள்ளங்களும் பின்னிப்பிணைகின்றன. அங்கே சந்திக்கும் இரு உள்ளங்களும் தங்களை முழுமையாக புரிந்திருக்க வேண்டும். அவர்களது மனமும் "உறவு"க்கு தயாராக இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அங்கே காமன் வென்று காட்ட முடியும். காமசூத்ரா எழுதிய வாஸ்த்யாயனார் கூட திருமணம் ஆன 3 நாட்களுக்கு பிறகு செக்சில் ஈடுபடுவதே சிறந்தது என்கிறார். அதனால், முதலிரவு அன்றே முழு திறமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று யாரும் முயற்சிக்க வேண்டாம். காமத்தில் உடனே வெல்வதைவிட மெல்ல மெல்ல வெல்வதில்தான் சுகம் அதிகம் இருக்கிறது.
* திருமணத்தன்று மணமக்கள் இருவரும் பதற்றத்தோடு இருப்பார்கள். மேலும், உடல் சோர்வும் அதிகமாக இருக்கும். பதற்றத்திலும், சந்தோஷத்திலும் சரியாக சாப்பிட்டுக்கூட இருக்க மாட்டார்கள். இன்னும் சொல்லப்போனால், உறவினர்களை நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் என்பதில் ஆர்வம் காட்டப்போய், மணமக்கள் சாப்பிட்டார்களா? இல்லையா? என்பதை கவனிக்காமல் கோட்டை விடும் பெற்றோரும் இருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் முதலிரவுக்கு தயாராகுவது என்பது கடினமான ஒன்றுதான். அதனால், அதை ஓரிரு நாட்களுக்கு தள்ளிப்போடுவதில் தவறே இல்லை. அதேநேரம், உங்கள் உடலும், உள்ளமும் ஆர்வமாக இருந்தால் நிச்சயம் உறவு வைத்துக்கொள்ளலாம். அதில் தவறில்லை.* சில சினிமாக்களில் முதலிரவு அறையில் பழைய காதல்களை புரட்டிப் பார்ப்பதாக காட்டுகிறார்கள். அதை ரியல் லைப்பில் புரட்டிப் பார்ப்பது தவறு. நீங்கள் முன்பு காதலித்து இருந்தாலும் கூட, அதுபற்றி துணையே கேட்டாலும் வாய்திறக்கக்கூடாது. புதுமணத் தம்பதியர் முதன் முதலில் ஒன்றாக இருப்பது முதலிரவு அறையில்தான். அன்றைய தினம் என்ன பேசுகிறீர்களோ, அது வாழ்க்கையின் கடைசி வரைக்கும் நினைவிருக்கும் என்பதால் பேச்சில் கவனம், கட்டுப்பாடு தேவை.* முதலிரவு அனுபவங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வேறுபடும். முதலிரவு இப்படித்தான் இருக்கும் என்று உங்கள் நண்பர் சொன்னால், அப்படித்தான் நமது முதலிரவும் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கக்கூடாது.

* திருமணத்திற்கு விலை உயர்ந்த நகைகள், பட்டுப்புடவைகள் வாங்குவதில் கவனம் செலுத்தும் நீங்கள் உள்ளாடை வாங்கும் விஷயத்திலும் அந்த கவனத்தை செலுத்தலாம். இப்போது பல்வேறு டிசைன்களின் உள்ளாடைகள் விற்பனைக்கு வருகின்றன. உங்கள் அழகை&கவர்ச்சியை அதிகரித்துக் காட்டுவதற்கு என்றே பிரத்யேகமான உள்ளாடைகளும் உள்ளன. முதலிரவில் இந்த மாதிரியான உள்ளாடைகள் உங்கள் அழகை அதிகரித்துக் காட்டுவதோடு "மூடை"யும் அதிகரிக்கும்.
* முதலிரவு அறையில்தான் முதன் முதலாக துணையை பிறந்த கோலத்தில் பார்க்க முடியும். சிலர், ஏதேதோ படங்களை பார்த்து, துணையையும் அதுபோன்று எதிர்பார்க்கலாம். அது தவறான கண்ணோட்டம். "நான் இவ்வளவு எதிர்பார்த்தேன். ஆனால், இப்படி ஆகிவிட்டதே. இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்குமே" என்பது போன்ற எண்ணங்களை மூட்டைக்கட்டி தூர எறிந்துவிடுங்கள். உண்மையைச் சொல்லப்போனால், அந்த மாதிரியான எண்ணங்களே வரக்கூடாது. மீறி வந்தால் செக்சில் இனிமையை காண முடியாது. அங்கே வெறுமைதான் மிஞ்சும்.
* குழந்தை பற்றிய விஷயத்தை முதலிரவிலேயோ அல்லது அதற்கு முன்போ முடிவெடுத்து விடுங்கள். குழந்தை இப்போதைக்கு வேண்டாம் என்றால் பாதுகாப்பான கருத்தடை சாதனைகளை பயன்படுத்தி உறவில் ஈடுபடுங்கள். குழந்தை உடனே வேண்டும் என்பவர்கள், குழந்தை உடனே பிறக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தில் உறவு கொள்ள வேண்டாம். காரணம், அந்த எண்ணமே உங்களுக்கு மன நெருக்கடியை ஏற்படுத்திவிடலாம். உங்கள் மகிழ்ச்சிக்காகவும், துணையின் மகிழ்ச்சிக்காகவும் மட்டுமே உறவை வைத்திடுங்கள். அப்படியென்றால், கூடிய விரைவில் உங்கள் மனைவி கர்ப்பமாகி, அடுத்த 10-வது மாதத்தில் உங்கள் வீட்டில் குவா... குவா.... சத்தம் கேட்கலாம்.* சொல்லித் தெரிவதில்லை மன்மதக்கலை என்பார்கள். இதனால்தான் என்னவோ, பெற்றோர்கள் பலர் அதுபற்றி தங்களது பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக்கொடுக்க மறந்து விடுகிறார்கள். திருமணத்திற்கு காத்திருக்கும் ஒவ்வொருவரும் அதுபற்றி குறைந்தபட்சமாவது தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். அதற்காக, டாக்டர்கள் பரிந்துரைத்த செக்ஸ் தொடர்பான ஆபாசம் இல்லாத புத்தகங்களை படித்து தெரிந்து கொள்வதில் தவறில்லை. ஆங்காங்கே பதுக்கி வைத்து விற்கப்படும் மஞ்சள் புத்தகத்தை மட்டும் வாங்கி படித்து விடாதீர்கள். மீறினால், உங்கள் செக்ஸ் கண்ணோட்டமே மாறிப்போய்விடும்.
* இப்போதெல்லாம், திருமணம் முடிவாகிவிட்டாலே தம்பதியராகப் போவோரை செல்போனில் மணிக்கணக்கில் கடலைபோட ஸாரி... பேச அனுமதிக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் செக்ஸ் உள்ளிட்ட எல்லா விஷயங்களையுமே அவர்கள் பரிமாறிக்கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது. அந்த சூழ்நிலையில், நீங்கள் செக்ஸ் தொடர்பான தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்வதில் நன்மையும் இருக்கிறது; அதேநேரம், தீமையும் இருக்கிறது. நன்மை என்றால், செக்ஸ் பற்றிய உங்கள் சந்தேகங்கள் தீருகின்றன. தீமை என்றால், சந்தேகம் ஏற்படவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.
* முதலிரவிலேயே திருப்தி காண்பது பெரும்பாலும் முடியாத காரியம். சிலர் பதட்டத்தில் உடனே சோர்ந்து போகலாம். அப்படி சோர்ந்து போனால், "அய்யோ... நம்மால் முடியாதோ?" என்று மட்டும் எண்ணி விடாதீர்கள். அப்படி எண்ணிவிட்டால் செக்ஸ் என்ற சொல்லே உங்களுக்கு வெறுப்பை தந்துவிடும். நம்மால் முடியும் என்று நம்புகள். அப்படி நம்பினால் உங்களால் நிச்சயம் முடியும்.

மொத்தத்தில் செக்ஸ் என்பது அற்புதமான, அருமையான மருந்து. இந்த மருந்து மட்டும், உடலுக்கும், மனதுக்கும் சரியாக கிடைத்து வந்தால் மனநெருக்கடி கிட்ட வரவே வராது. மனநெருக்கடி இல்லையென்றால் நோய்கள் வர யோசிக்கும். நோய்கள் வராவிட்டால் நலமாக வாழலாம்தானே?
இப்படிப்பட்ட சிறப்புக்குரிய செக்ஸ் முதன் முதலாக அரங்கேறுவது முதலிரவில்தான். மேற்படி டிப்ஸ்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் பின்பற்றினால் அந்த இனிய இரவில் நீங்கள் நிச்சயம் வென்று காட்டலாம்.

காம சூத்ரா உறவுமுறை நிலைகள் Positions பகுதி 3

கலவி நிலை - 21

கிட்டத்தட்ட முந்தைய நிலை போன்றது என்றாலும் இதில் சற்று உடல் சிரமம் இருக்கக்கூடும். பெண் ஆணின் பக்கம் முகம் திருப்பி முத்தமிட்டுக் கொண்டே சுகம் அனுபவிக்கலாம்.


கலவி நிலை - 22

பின்னிப்பிணைந்து இன்பம் சுவைக்கும் இந்த கலவிநிலையும் கிட்டத்தட்ட முந்தைய நிலை போன்றது தான். பக்காவாட்டில் இருவருமே கால்களைப் பின்னிப் பிணைந்துகொண்டு இன்பம் அனுபவிப்பதால் இதும் சுகம் தரும் கலை தான்.


கலவி நிலை - 23

இந்த நிலையில் பெண் கட்டிலின் முனையில் முன்பகுதி உடலைச் சரித்து கைகளின் பலத்தால் இருக்க அவளைத் தூக்கி பின்பக்கம் மூலம் பின்னாலிருந்து நின்றுகொண்டே ஆண் இயங்குவது. வண்டி ஓட்டுதலைப் போன்ற தொரு நிலை. பெண்ணின் கால்களை நன்கு அகட்டி இடையில் நெருக்கமாய் நின்று ஆண் இயங்குவதால் ஆணின் முழு வலிமையிலான செய்கைகளைப் பெண் மிக நன்றாக அனுபவிக்க இயலும். சிறந்த நிலை தான் என்றாலும் உடல் வலி சில நேரம் ஏற்படுத்தும் நிலை இது.

கலவி நிலை - 24

இந்த கலவிநிலையைத் திருகு நிலை என்றும் கூறலாம். கட்டிலின் முன் பகுதியில் பெண் மல்லாந்து படுத்து கால்களை முன்பக்கமாக மடக்கி இருக்கும் நிலையில் ஆண் நின்றுகொண்டு நேரடியாக உடலுறவு செய்யும் இந்த நிலையில் பெண் உறுப்புக்குள் ஆண் உறுப்பு முழுவதுமாக நுழைந்து இயங்கும் வாய்ப்பும் நெருக்கமும் இருப்பதால் இருவருக்குமே அதிகமான இன்பம் கிடைக்கும்.

கலவி நிலை - 25

அமர்வு நிலையான இந்த நிலை சற்று உடல்வலியும் சிரமமும் தரும் நிலை என்றாலும் இன்பத்தில் குறைவு இல்லாத நிலையாகும் இது. ஆண் கீழே படுத்து கால்களை உயர்த்தி அகட்டிக்கொள்ள கால்களுக்கிடையில் பெண் அமர்ந்து சரியாக ஆணுறுப்பை தன் உறுப்பில் நுழையவைத்து அமர்ந்து எழுந்து சுகம் அனுபவிப்பது. பெண்களுக்கு அதிக சிரமம் இல்லை என்றாலும் ஆண்களுக்கு சற்று சிரமம் வரும் எனத்தோன்றுகிறது. பயன்படுத்தி கருத்தினைக் கூறுங்கள்.

கலவி நிலை - 26

இன்னுமொரு அமர்வு நிலைக் கலவி முறை. ஆண் ஒரு தலையணையின் மீது சாய்ந்து கால்களை லேசாக அகட்டி அமர்ந்துகொள்ள பெண் அவன் மேல் மிக வாட்டமாக பெண்ணுறுப்பில் ஆணுறுப்பை நுழைத்துக்கொண்டு அமர்ந்துகொண்டு இயங்கும் கலவி நிலை. ஓரளவுக்கு சுகம் கிடைக்கும் என்றாலும் வித்தியாசத்தை விரும்புபவர்கள் செய்து பார்க்கக்கூடிய கலவி நிலைதான் இது.

கலவி நிலை - 27

கொஞ்சம் உடலை வளைத்துச் செய்யவேண்டிய சிரமமான கலவி நிலை இது. ஆண் மண்டியிட்டு அமர்ந்த நிலையில் பெண் தன்னை முக்கால் பாகம் முன்பக்கம் மேலே எழுப்பி ஆண் மூலம் சுகம் அனுபவிப்பது. பெண்களுக்கு உடல் வலி ஏற்படலாம் என்பதால் இயன்றவரை முயன்று முடியாவிடில் விட்டுவிடலாம்.

கலவி நிலை - 28

பெண் மல்லாந்து படுத்து கால்களை உயர்த்திக் கொள்ள ஆண் அவளது முன்பக்கமாக மண்டியிட்டு நேரடியாக புணர்தல். இதில் உடல் சிரமம் அத்தனை இருப்பதில்லை. நேரடியாக இயங்குவதால் இன்பமும் அதிகரிக்கும். மேலும் பெண்ணின் கால்கள் சற்று குவிந்த நிலையில் இருப்பதால் பெண் உறுப்பு இறுக்கமாகி உடல் உறவு நல்ல இறுக்கமுடன் சுகமும் அதிகரிக்கும். பெண்ணுறுப்பு துவாரம் அகண்டபெண்கள் இதனை பயன்படுத்தலாம்.

கலவி நிலை - 29

பெண் மேலிருக்க ஆண் கீழே படுத்தவாறு பின்பக்கமாக ஆணுறுப்பை நுழைத்து இன்பம் அனுபவித்தல். பெண் தானே இயங்குவதுடன் பின்பக்கம் சாய்ந்து ஆண்மேல் படுத்து ஆணும் பெண்ணும் ஒருசேர இயங்குகையில் இன்பம் மேலதிகம் கிடைக்க வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன.

காம சூத்ரா உடலுறவு முறைகள் Positions - பகுதி 2

கலவி நிலை - 11


இந்த நிலையில் ஆண் மல்லாந்து படுத்திருக்க பெண் அவன்மேல் அமர்ந்து கால்களை மடக்கியபடி இருவரது உறுப்புகளும் பொருந்தி உராய பெண் தனது விருப்பத்திற்கேற்ப சுகம் அனுபவித்தல். கேரளாவில் பிரசித்தமான முறை என்றாலும் இன்று உலக அளவில் இந்த முறை எல்லோராலும் பின்பற்றப்படுகிறது.

கலவி நிலை - 12


யானை புணர்தலைப் போல அமைந்திருக்கும் இக்கலவி நிலையில் பெண் மண்டியிட்டு முன்புறம் பார்த்தபடி இருக்க ஆண் பின்னாலிருந்து அவளை அணைத்தபடி அவளை ஒட்டியே கவிழ்ந்து அணைத்தபடி பின்பக்கம் வழியாக புணர்தல். இதிலும் பின்பக்கப் புணர்தல் அமைதலாம் இரு வழிகளிலும் கலவி செய்யலாம். அணைந்த வாட்டில் பெண்ணின் முலைகளைக் கையாளவும் முடிவதால் இன்பம் இரட்டிப்பாகும் என்பதி ஐயம் இல்லை.

கலவி நிலை - 13


இந்த நிலையில் ஆண் கால்களை அகட்டியபடி உட்கார்ந்துகொண்டு பெண்ணை தன் எதிர்ப்பக்கமாக முகம் நோக்கி தன்னுடன் நெருக்கி இருந்துகொண்டு குத்துக்கால் போட்டபடி நேரடியாகப் புணரலாம். இதிலும் முலைகள் மற்றும் வயிற்றுப்பகுதிகளைத் தடவிக்கொண்டும் பிசைந்துகொண்டும் கலவி செய்யலாம் என்பதால் இதுவும் மிகமிக அருமையான கலவி நிலையாகும்.

கலவி நிலை - 14


இந்த நிலையை வளைவு நிலை என்றும் சொல்லுவார்கள். இதில் ஆண் மண்டியிட்டு அமர்ந்து முன்னோக்கி குனிந்தநிலையில் பெண்ணை எதிரே மல்லாந்து படுக்கவைத்து அவளது இடுப்பைப் பிடித்துக்கொண்டு மெல்ல உயர்த்தி நேரடியாக காமம் செய்வதாகும். பெண் வாட்டத்திற்காக பின் சரிந்து கைகளை முட்டுக்கொடுத்து இடுப்பை உயர்த்திக் காட்ட வேண்டும். மிக நெருங்கிய காமச் செயலாக இந்த நிலை அமைகிறது.

கலவி நிலை - 15


உலகம் முழுக்க பயன்படுத்தும் பொதுவான கலவி நிலை இந்த முகம் நோக்கிய சுகம் கலவி நிலையாகும். மிகவும் பொதுவானதாக இருந்தாலும் இதில் ஒருவரின் உணர்வுகளைப் புரிந்துகொண்டும் சிற்றின்பப்பேச்சுகளில் ஈடுபட்டுக்கொண்டும் சுகமாக கலவி செய்யும் அருமையான கலவி நிலையாகும்.

கலவி நிலை - 16


இதுவும் முந்தைய நிலை போன்ற பொதுவான முறை என்றாலும் இதில் ஆணின் மேல் பெண் படுத்து சுகம் அனுபவிக்கிறார்கள். முன் சொன்ன அதே சுகங்கள் இதிலும் இருந்தாலும் பெண்ணுக்கு அதிக வலி தராமல் பெண்ணின் ஆளுமைக் கேற்ப சுகம் அனுபவிக்கவிடுதலால் இந்த முறை சென்ற முறையை விட மிகவும் சிறந்தது என்பது எனது கருத்து.

கலவி நிலை - 17


மிக மிக ஆழமான உட்புகுதல் இந்த நிலையில் அமைகிறது. இந்த நிலையில் பெண் மல்லாந்து படுத்து கால்களை முன்பக்கம் நீட்டி உயர்த்தி ஆணின் தோள்மேல் சாய்த்துக் கொள்கிறாள். ஆணோ அவளது மேல் நெருங்கிப் படுத்து கைகளால் தனது பாரத்தை ஊன்றிக்கொண்டு நேரடியாக பெண் உறுப்பில் மிக ஆழமாக உட்புகுந்து சுகத்தை அனுபவிக்கிறான். மிக மிக நெருக்கமான உடல் உறவுச் சுகம் இதில் கிடைக்கிறது என்பது நானும் உணர்ந்த அனுபவம் ஆகும்.

கலவி நிலை - 18


ஆக்கிரமிப்பு நிலை என்றும் கூறப்படும் இக்கலவி நிலையில் பெண் மல்லாந்து படுத்திருக்க அவள் முன் நெருங்கிய நிலையில் ஆண் அமர்ந்து கால்களை அகட்டி அவளது பெண் உறுப்பின் நேரடியாக தனது உறுப்பினைச் செலுத்தி அமர்ந்த நிலையிலேயே இயங்குவதாகும். இந்த நிலையில் பெண் வசதியாக படுத்திருப்பதால் எந்தவித உடல் வலிகளும் இல்லாமல் ஆணின் முழு வீச்சையும் வேகத்தையும் அனுபவிக்கலாம். பெண்களுக்கு மிகவும் சுகம் தரும் நிலை இது.

கலவி நிலை - 19


பெண் மல்லாந்தும் ஆண் கவிழ்ந்தும் எதிர்ப்புறமாகப் படுத்து கலவி செய்தல். இதில் சற்று சிரமம் இருக்கக்கூடும். நான் இதை பயன்படுத்தியதில்லை என்பதால் இதனை முயற்சி செய்தவர்கள் கருத்தைக் கூறலாம்.

கலவி நிலை - 20


இது ஓர் ஓய்வு நிலைக் கலவி நிலை ஆகும். பெண் பக்கவாட்டில் படுத்திருக்க ஆண் அவளது பின்பக்கம் படுத்து பின்புறம் வழியாக கலவி செய்தல். இதில் இருவருக்குமே எந்த வித உடல் சிரமங்களும் இல்லாமல் ஓய்வாக இன்பம் அனுபவிக்கலாம். பெரும்பாலும் நான் அனுவத்து அறிந்த நிலைதான் இது. மிகவும் சுகமான நிலை என்றும் கூறலாம்.

காம சூத்ரா உடலுறவு முறைகள்....Positions ..

கலவிநிலை - 1

பெண் கட்டிலின் முனையிலோ அல்லது நாற்காலி அல்லது ஷோஃபாவின் முனையிலோ அமர்ந்து கால்கள் விரித்திருக்க ஆண் அவள்முன் மண்டியிட்டு அமர்ந்து இரண்டு பேரின் கலவி உறுப்புகள் நேர்முகமாகப் பார்த்திருக்க இருவரும் கலந்து காமுறும் கலவி நிலை. மிகுந்த இன்பம் தரக்கூடியது.

கலவி நிலை - 2

பெண் குனிந்தவாக்கிலும் ஆண் அவள்பின்னால் நின்றவாக்கிலும் அமைந்து அவளின் இடுப்பினைப் பிடித்தவாறு பின்பக்கமாக இருந்து கலவிசுகம் பெறுவது. இந்நிலையில் மிகுந்த சுகம் கிடைப்பதாக ஆய்வறிக்கை மூலம் தெரியவந்துள்ளது, அதிக உடல் சிரமம் இல்லாதிருப்பது இதில் சிறப்பு. மேலும் பெண்ணுறுப்பின் துவாரம் சற்று பெரிதாகி இருப்பின் நேரடியாக இணையும் போது கிடைக்கின்ற இடைவெளி இந்த நிலையில் அகன்று புதிதாக சுகம் பெறுவது போல் இறுக்கமான சுகம் கிடைப்பது இதில் சிறப்பானதாகும்.

கலவி நிலை - 3

ஆண் தரையில் அல்லது கடினமான பரப்பில் அமர்ந்துகொண்டு பெண்ணினை தனது மடியில் தனது முகம் நோக்கியவண்ணம் அமரவைத்து அவளையும் இறுக்கி அணைத்தவாறு தனது கால்களுடன் கைகளை பிணைத்திருக்க பெண்ணோ அவனது தோள்களைப் பிடித்து பெண்ணுறுப்பிற்குள் ஆணுருப்பை நுழைத்து மெல்ல மெல்ல மேலும் கீழுமாக அசைவதன் மூலம் அடங்காக இன்பசுகம் பெறலாம். விரைவாக விந்து வெளியேறும் ஆண்களுக்கு இந்த நிலை வரப்பிரசாதம் ஆகும். சாதாரண நேரத்தை விட கண்டிப்பாக இரு மடங்கு நேரத்திற்கு விந்து வெளியேறாமல் சுகம் அனுபவிக்கலாம்.

கலவி நிலை - 4

இந்த கலவி நிலையில் ஆண் கட்டிலில் மல்லாந்து வசதியாகப் படுத்தபின் அவனுக்கு முதுகுப்பக்கம் காட்டியபடி பெண் அவன்மேல் அமர்ந்து யோனியை அவனது உறுப்பினுள் பொருத்தி வசதியாக அமர்ந்துகொண்டு முன்னும் பின்னும் மேலும் கீழும் மாறி மாறி அசைந்து இன்பம் அனுபவித்தல். இதில் பெண்களுக்கு மிக வசதியாக தனது விருப்பப்படி எத்தனை நேரம் வேண்டுமானாலும் சுகம் பெறலாம். ஆண்களுக்கும் விந்து விரைவில் வெளியேறாமல் நீண்ட நேரம் கலவிசுகம் காணலாம்.

கலவி நிலை - 5

முன் சொன்ன கலவிநிலையில் இருந்து சற்றும் மாறாமல் பெண் சற்றே சரிந்து ஆணின் தோள்களில் சாய்ந்திருக்க தன்பக்கம் சாய்ந்திருக்கும் நிலையில் பெண்ணின் முலைகள் இன்னும் கைக்கு வாட்டமாய் கிடைப்பதால் அவைகளைப் பிசைந்துகொண்டும் தடவிக்கொண்டும் அவளுக்கு இன்னும் சுகம் ஏற்படுத்தியவண்ணம் பெண்ணின் இயக்கத்தில் இருவருமே கலவிசுகம் அதிகம் அனுபவிக்கும் இந்த கலவிநிலை முந்தையதை விட மேம்பட்டதாகும்.

கலவிநிலை - 6

ஒரு மோடாவில் அல்லது ஸ்டூலில் ஆண் அமர்ந்திருக்க அவனுக்கு மேல் அவனது உறுப்பினைத் தன் பெண்ணுறுப்பில் நுழைத்தபடி அமர்ந்து இன்பம் சுகிப்பது, இந்த நிலை சிறிது கடினமென்றாலும் மிக மிக நெருக்கமான நிலையில் இருவரது உறுப்புகளும் உராய்ந்து அதீத இன்பம் அளிக்கவல்லதாகும்.

கலவி நிலை - 7


கலவிநிலை - 6 இல் சொன்ன அதே நிலையில் அமர்ந்து ஆனால் பெண் வெளிப்பக்கம் பார்த்தவாறு அமர்ந்து அவளது பின்புறவழியாக ஆண் நுழைதல். இதில் பெண்ணின் முலைகள் கையாளப்படக்கூடிய வசதி இருப்பதால் பெண்களின் இன்பம் இரட்டிப்பாகலாம். மேலும் பெண்ணுறுப்பின் வழியாக மட்டுமன்றி ஆசனவாய்யில் ஆணுறுப்பை நுழைத்தும் இன்பம் அனுபவிக்கும் வசதி கிடைக்கின்றது.

கலவி நிலை - 8


இந்த நிலையை ஜெல்லி மீன் நிலை என்றும் கூறுவார்கள். இந்நிலையில் ஆண் சம்மணமிட்டு அமர்ந்திருக்க அவனது விறைத்த ஆணுறுப்பின் மேல் தனது யோனியைப் பொருத்திய வண்ணம் அவனை அணைத்த வாறு அவன் மடிமேல் அமர்ந்து கால்களால் பின்னிப்பிணைந்துகொண்டு நெருங்கிய நிலையில் மெல்ல ஏறி இறங்கிச் சுகம் அனுபவிக்கலாம். நேரடியாக அணைத்துக் கொள்வதால் உடல்கள் தழுவிய அதீத இன்பமும் அனுபவிக்கலாம். மிக சுகமான கலவி நிலை இது.

கலவி நிலை - 9


மிகவும் பலசாலியான ஆண்கள் மட்டுமே இந்த நிலையை உணர்ந்து அனுபவிக்க இயலும் என்பதால் அனைவருக்கும் இந்த நிலை பொருந்தாது. இந்த நிலையில் ஆண் மிக வாட்டமாக நின்று கொண்டு பெண்ணை உயர்த்தி தனது இடுப்பைச் சுற்றி அவளது கால்களைச் சுற்றிவளைத்துக்கொண்டு அவளது பின்பாகத்தைப் பிடித்து உயர்த்திய நிலையில் இருவரும் நேரடியாக சுகம் அனுபவிப்பது. பருமனான பெண்களிடம் இதைப் பரீட்சித்தல் ஆபத்தானது.

கலவி நிலை - 10


ஆண் தனது கைகளைப் பின்புறம் ஊன்றி மல்லாந்து சாய்ந்திருக்க அவன்மேல் அமர்ந்து பெண்ணும் பின்னால் தனது கைகளில் ஊன்றிச் சாய்ந்திருக்க இருவரது உறுப்புகளும் பொருந்தி இருக்க இருவருமே முன்னும் பின்னுமாக அசைந்து இன்பம் அனுபவிப்பது. நேரடியாக உறுப்புகள் இணைந்து உராய்வதால் இந்த நிலையிலும் இன்பம் அதீதம் என்றே கருதப்படுகிறது.

நமக்குப் பிடிச்ச பெண்ணைத்தூக்கிப் பார்த்து ரசிப்பது எவ்வ ளவு சந்தோஷமான விஷயம் தெரியுமா…

50 கேஜி தாஜ்மஹால் எனக்கே . எனக்கா… இந்த ஜீன்ஸ் பாட்டை க் கேட்டுட்டு நிறைய ஆண்கள் ஹெவி வெயிட் சாம்பியனாக மாறிப் போனா ர்கள். ஆசை ஆசையாக மனைவியை யும், காதலியையும் (ஒரே சமயத்தில் அல்ல, தனித்தனியாகத்தான்) தூக்கிப் பார்த்து சந்தோஷப்பட் டார்கள். உண் மையிலேயே நமக்குப் பிடிச்ச பெண் ணைத்தூக்கிப் பார்த்து ரசிப்பது எவ்வ ளவு சந்தோஷமான விஷயம் தெரி யுமா…
சினிமாக்களில் மட்டும்தான் ஹீரோக்கள் ஹீரோயின்களை தூக்கி விளையாடனுமா, என்ன.. நிஜத்திலும் கணவர்களும், காதலர் களும்தான் ஹீரோக்கள்.. மனைவி யரும், காதலியரும்தான் ஹீரோயின் கள். எனவே இவர்களும் கூட இப்படித் தூக்கி தூக்கி விளையாட லாம். தப்பே இல்லை…
காதலிலும், காமத்திலும் அன்னியோ ன்யத்திற்கு நிறைய முக்கியத்துவம் உண்டு. உடல் ஸ்பரிசமும், உள்ளக் கிளர்ச்சியும் இங்கு கொழுந் து விட்டு எரியும்போது உடலும், உள்ளமும் ஒரு சேர சந்தோஷப்ப டும்.
செக்ஸ் உறவின்போதும், ஜாலியான மன நிலையில் இருக்கும் போதும் பெண்களை ஆண்கள் தூக்கு வது என்பது ரொம்ப வித்தி யாசமான தாக இருக்கும். மற்ற நேரத்தி்ல் மனை வி அல்லது காதலியைத் தூக்க சிரம ப்படும் ஆட்கள் கூட அந்த சமயத்தில் ஒரே தூக்காக தூக்கி விடுவார்கள். அப்போது அந்தப் பெண்கள் படும் சந் தோஷம் இருக்கே.. சொல்லி மாள முடியாது. தூக்குவதில் என்ன சந்தோஷம் இருக்கிறது என்பது தெரியவில்லை. இதுகுறித்து விஞ்ஞானப்பூர்வமாகவும் எதுவும் கூறப்பட்டதாக தெரியவில் லை. பெரும்பாலும் செக்ஸ் உறவு சமய த்தில்தான் இப்படி தூக்கி விளையாடுவதை அதி கம் செய்கிறார் கள் ஆண்கள். இப்படி செய் வதால் அந்தப் பெண்களுக்கு, தங்களது துணைவர்கள் மீது நிறைய மதிப்பும், ஆசையும் பெருகு கிறதாம். நம்மாளு நல்லா ஸ்டிராங்கா தன் இருக்காரு என்று அவர்களுக்கு பெருமையாகவும் இருக்கு மாம். இதனால்தான் தங்களைத் தூக்கும் கணவர் அல்லது காதல ரை பெண்கள் ரசிக்கிறார்களாம்.
இப்படித் தூக்கி விளையாடுவது ஆண்க ளின் உரிமை இல்லை, பெண் களும் கூட இதைச் செய்யலாம். சரி தூக்குவது என்று முடி வான பின்னர் அதை எப்படிச் செய்யலாம்… இதிலும் கலை நயத்தைப் புகுத்துங்களேன்.. உங்களால் எளி தில் தூக்க முடியும் என்று தோன்றினால் ஏதாவது சின்னதாக ஒரு ரொமான்ஸ் கவி தையை சொல்லியபடியே தூக்குங்குள். அப் படியே ரூமுக்குள் அல்லது வீட்டுக்குள் சின் னதாக ஒரு வலம் வாருங்கள். தூக்கிய நிலையி்ல் உதடுகளில் அழகாக ஒரு முத்தம் வையுங்கள், கண்களில் அழகாக முத்தமிடு ங்கள், காதுகளில் சின்னதாக கிஸ் பண் ணுங்கள். சங்குக் கழுத்தில் சிக்கென்று ஒன்று வைத்து சிலிர்ப் பூட்டுங்கள். கையில் தூக்கியிருக்கும்போது இடுப்பில் சின்ன தாக விளையாட்டுக் காட்டுங்கள். மீன் போல அவர் துள்ளிக் குதிக்கும் போது மார்போடு கட்டி அணைத்து தாலாட்டுங்கள். தூக்கிய நிலையிலேயே அப்படியே ஏதாவது ஒரு டேபிளில் மெல்ல படுக்க வைத்து நீங்கள் அவர் மீது சாய்ந்து அப்படியே உள் வாங்கிக் கொண்டு உற்சாகமூட்டுங்கள் – முத்த மழையால். பிறகு முக்கியமான விஷயம், முடிந்தவரை நல்ல திடமாக பாலன்ஸ் செய்து கொண்டு துணையை தூக்குவது நல்லது. இல்லாவிட்டால் கால் ஸ்லிப்பாகி ‘பார்ட்டி’யை கீழே போட்டு நீங்களும் விழுந்து ‘அப்பள்ம்’ போல நொறுங்கிப் போக நேரிடும்…!

முன் விளையாட்டுக்களால் பெண்களுக்கு அபரிமிதமான இன்பம் கிடைக்கிறதாம்!

நிறைய பேருக்கு செக்ஸ் அபாரமான அனுபவமாக அமைகிறது. ஆனால் பலருக்கு அது பாட்டி இடுப்பி ல் வைத்திருக்கும் சுருக்குப் பை போ ல சுருக்கமாக முடிந்து விடுகிறது. எப்படி அது சிறப்பாக இருக்கிறது, சுரு க்கமாக முடிகிறது என்பது நமது கையில்தான் இருக்கிறது.
மொத்தமாக யோசித்துப் பார்த்தால் ஒருசில நிமிடங்களில் முடிந்து விடும் விஷயம்தான் செக்ஸ். ஆனால் அது சிறப்பாக அமைவதற்குத்தான் நாம் நிறைய மெனக்கெட வேண்டு ம்… இதுக்காக பிளானிங் கமிஷனுக்குப்போய் திட்டமெல்லாம் தீட்டவேண்டியதில்லை. முன்னே ற் பாடுகளை பலமாக செய்தாலே போதும் பக்காவாக உறவு அமை யும். பேஸ்மென்ட் நன்றாக இருந் தால்தானே பில்டிங் பலமாக இருக்கும். அதுபோலத்தான் செக் ஸ் உறவும். முன் விளையாட்டு க்களை யார் ஒருவர் சிறப்பாக செய்கி றாரோ அவருக்கே அத்தனை இன்பமும் ஒரு சேரக் கிடைக்கும்.
முதலில் செக்ஸ் குறித்த உங்களது அறிவுத்திறனை கொஞ்சமாச் சும் ஷார்ப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண் டியது அவசியம். அடுத்தது நிதானம் மற்றும் பொறுமை. அவசரப்பட்டால் இங்கு அலங்கோல மாகி விடும்.
அந்தரங்க உறுப்புகளுக்கு மட்டும் தான் செக்ஸின்போது வேலை என்று நினைத்து விடாமல் கைகள், வாய், நாக்கு உள்பட உடலின் சகல உறுப்புகளையும் முழுமையாக பயன்படுத்துங்கள்.
அன்பு, அரவணைப்பு, மெய் சிலிர்ப்பு, கதகதப்பு, முத்தம், தழுவல், வருடல், துளாவுதல் என பல விஷயங்களையு ம் நீங்கள் செய்தாக வேண்டும். எதை யுமே மிஸ் செய்யாமல் எல்லாவற்றை யும் பிரயோகியுங்கள். உடல் முழுவ தும் உணர்ச்சி அணுக்கள் வெடித்து வெளிக்கிளம்ப வேண்டும். அப்போதுதான் உண்மையான உச்சத் தை நீங்கள் உணர முடியும், செக்ஸ் உறவையும் முழுமையாக அனுபவிக்க முடியும்.
முன் விளையாட்டுகளால் மட்டுமே இதை ஒருசேர கொண்டு வர முடியும். துணையின் உணர்வுகளை வெறும் உறுப்பால் மட்டுமே தட்டி எழுப்ப முடியாது. மாறாக அருமையா ன முன் விளையாட்டுக் களால் மட்டுமே அவரை உணர்ச்சிக் கொந்தளிப்புக்குக் கொ ண்டு செல்ல முடியும்.
முன் விளையாட்டின்போது துணையின் செக்ஸ் உணர்வுகள் கொ ந்தளிக்கும் பகுதிகளை சரியாக தெரிந்து வைத்துக் கொண்டு அங்கு குறி வையுங்கள். அவருக்கு எது பிடிக்கு ம் என்பதைத் தெரிந்து வைத்துக்கொ ண்டு அதையே நீண்டநேரம் செய்யுங்க ள். தழுவுவது பிடிக்கும் என்றால் அதை ச் செய்யுங்கள், வருடுவது பிடித்திருந் தால் அதைச்செய்யுங்கள். நாவால் வருடுவது தான் இஷ்டம் என்றால் அதையும் செய் யுங்களால். விரல் விளையாட்டு பிடிக்கு ம் என்றால் செய்துதான் ஆக வேண்டும்.
முன் விளையாட்டுக்களால் பெண்களுக்கு அபரிமிதமான இன்பம் கிடைக்கிறதாம். உறுப்புகளின் சேர்க்கையை விட முன் விளையாட் டுக்களைத்தான் பெண் கள் பெரிதும் விரும்புகிறார்களாம். எவ்வள வுக்கெவ்வளவு முன் விளையாட்டு நீளுகிற தோ, அந்தளவுக்கு பெண்களுக்கு இன்பம் கூடு கிறதாம்.
உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை உணர் ச்சிக்குவியலாக இருப்பவர்கள் பெண்கள். அதே போலத்தான் ஆண்களும். எனவே இருவருக்கும் எந்தெந்த இடம் எக்குத்தப்பானது என்பதை தெரிந்து வைத்துக்கொண்டு அணு கும்போது எப்படிப்பட்ட மலையாக இருந்தாலும் சட் டென சரிந்துபோய் உங்களது மடியில் வந்து விழு ந்து விடும்.
வெறும் கண் இமையில்கூட செக்ஸ் உணர்வைத் தூண்ட முடியும். அழகாக, ஆதரவாக, அழுத்தமாக ஒரு முத்தம் வைக்கும்போது கிடைக்கும் சந்தோஷ ம் வேறு எதிலுமே கிடையாது. உதடுகளின் உராய்வு கள் கிளப்புவதைப் போன்ற வெப்பத்தை வேறு எத னாலும் செய்ய முடியாது. கரங்களின் காந்தப் பிடிக் குள் உங்களது துணையை கட்டுண்டு போக வைக்கலாம். மோகத் தின் கதகதப்பு உங்களுக்குள் காமத் தீயை கொழுந்து விட்டு எரியச் செய்யும்.
ஒரு நிமிட உறவாக இருந்தாலும் ஒரு மணி நேர முன் விளையாட் டாவது குறைந்தது இருக்க வேண்டும். அப்போ துதான் நீடித்த இன்பமும், படுக்கை அறை விளையாட்டில் ஒரு பரவசத்தை யும் சந்திக்க முடியும் என்று கூறுகிறார் கள் செக்ஸாலஜிஸ்ட்டுகள். எனவே நிறைய விளையாடுங்கள், முழுமையான சந்தோஷத்தை எட்டிப் பிடியுங்கள்!

பெண்களின் மனதில் இடம்பிடிக்க‍ ஆண்களுக்கு சில யோசனைகள்

பெண்களின் மனதை புரிந்து கொள்ள இயலாது. அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை யாராலும அறிந்து கொள்ள முடியாது. ஆண்களின் எண்ணங்களுக்கு நேர் மாறாக சிந்தித்து அவர்களை சுத்தலில் விடுவது பெண்க ளின் வாடிக்கை.
• பெண்கள் விரும்புவது பாதுகாப்பு உண ர்வைதான், தந்தை, கணவர், மகன், என எந்த ஆணாக இருந்தாலும் தனக்கு பாது காப்பாக இருக்கவேண்டும் என்று நினை ப்பார்கள். அதேபோல தோள் சாயும்போ து தோழனாகவும், மடி சாயும்போது தாயுமானவனாகவும் இருக்கு ம் ஆண்களுக்கு மட்டுமே பெண்களின் மனதில் இடமுண்டு.

•பெண்களை சந்திக்கும்போது தோற்றத்தி ல் கவனம்தேவை. முதன் முதலில் உங்க ளைப் பற்றிய ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கு வது அந்த தோற்றம்தான். பெண்களின் மன தைக் கவர ஸ்மார்ட் லுக் அவசியம் என்கின் றனர் அனுபவசாலிகள். அதற்காக மிகைப்படுத்த ப்பட்ட அலங்காரமோ, செயல்பாடுகளோ தே வையில்லை. சுத்தமாக இருங்கள். அத்தகை ய ஆண்களைத்தான் பெண்களுக்கு மிகவும் பிடிக்கும்.

•பணமும், விலை உயர்ந்த பரிசுப்பொருட்களும் கொடுத்தால் பெண்களை எளிதில் கவர்ந்து விடலாம் என்று ஆண்கள் தவறாய் கணக்கு போடுகின்றனர். நீங்கள் பணத்தினால் பெண்களை கவர முய லும் பட்சத்தில் உங்களைவிட உங்க ள் பணத்தின்மீது தான் பெண்களின் கவனம் இருக்கும். ஆகவே உண்மை யான புத்திசாலித்தனத்தை பயன்ப டுத்தி பெண் களின் அபிப்ராயத்தை பெற முயற்சி செய்வதே சிறந்த வழி.

• எப்பொழுதாவது பேசுவதைவிட அடிக்கடி விசாரியுங்கள். தனி ப்பட்ட முறையிலோ, குடும்ப ரீதியாகவோ பேச்சு இருக்கட்டும். அடி க்கடி அவர்களுக்காக நேரத்தை செலவிடு ங்கள். பெண்களுக்கு உணர்வு ரீதியான செயல்பாடுகள் பிடிக்கு ம். அதை சரியாக புரிந்து கொண்டு செயல் படும் ஆண்களு க்கு பெண்களின் மனதில் எப்போதும் இட முண்டு.

• எதையும் வெளிப்படையாக பேசுங்கள். மனதில் கல்மிஷம் இல்லாத பேச்சும், கண்களுக்கு நேராக அதை தெரிவிக்கும் ஆண்களைதான் பெண் களும் அதிகம் பிடிக்கும்.. எப்பொழுதும் ஜென்டில்மேன் செயல்பாடுகளுடன் நடந் து கொள்ளும் ஆண்களால் தான் எளிதில் பெண்களின் இதயத்தை கவரமுடியும்.

•பெண்களைக்கவரு வதற்காக எத்தனை யோ ஆண்கள் தங்களின் சுயத்தை இழந்து அநேக வேடங்களை போடுகின்றனர். ஆனால் இந்த நடிப்பினை பெண்கள் எளிதில் இனம் கண்டு கொள்வதால் அநேக ஆண்களின் முய ற்சி தோல்வியிலேயே முடிகிறது. உண்மை யாக இருந்தால் மட்டுமே பெண்களை எளிதில் கவரமுடியும்.

• பெண்களை கவர வேண்டும் என்பதற்காக எதையும் மிகைப்படுத்தி பேசாதீர்கள். நிறைய படித்து விசய ஞானத்தோடு பேசுங்கள். இது போன்ற செயல்பாடுக ளால் மட்டுமே பெண்களின் மனதை கவர முடியும்.

தாம்பத்ய உறவில் ஒரு பெண், தனது கணவனுக்கு . . . - காம அறிவுரை

நிறைய குடும்பங்களில் செக்ஸ் உறவு பிரச்சனையே தாம்பத்ய வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத் து விடுகிறது. பொதுவாக கிளி மாதி ரி பொண்டாட்டி இருக்கா. அவனுக்கு என்ன குறைச்சல், குரங்கு மாதிரி வப்பாட்டி வெச்சிருக்கானே பாவின் னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க. அழ கான மனைவியை பார்த்தேன். ரசித்தேன் என்பதோடு மட்டும் நின்று விடலாமா? அடுத்தக்கட்டமான அன்பான, அழகான மனைவி தாம்ப த்ய உறவிலும் கணவனது ஆசைகளுக்கு, ரசனைகளுக்கு ஒத்து போக வேண்டு மே. அது தன் அழகான மனை வியிடம் கிடைக்காத பட்ஷத்தில் தனது செக்ஸ் ரசனை களுக்கு ஒத்துப் போகிற பெண்ணுடன் அவன் சல்லா பிக்கிறான். அழகான மனைவியின் மனநிலை பல்வேறு காரணங்களால் தன் கண வனுக்கு அவன் இஷ்டப்படி இன்பங் களை வாரி வழங்க முடிய வில்லை என்பதே உண்மை.
1. காதல் தோல்வி

2. கணவனது செக்ஸ் தொல்லை அல்லது வெறுப்பு
3. வெளிப்புறத் தோற்றத்தில் அழகாக இருந்தாலும் உடல்நிலை கோளாறு.
4.சில பெண்களுக்கு உடலுறவின் போது எரிச்சல், பெயின் (வலி)
5. மனக்கவலை

6. மூட் இல்லாத நேரம்.
தாம்பத்ய உறவில் ஒரு பெண் தனது கணவனுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொ டுப்பது என்பது அவளது சந்தோஷமான, கவலையற்ற மன நிலையைப் பொறுத் தது. இதில் அறுபது சதவீத பெண்கள் ஏதோ ஒரு மனவிரக்தியுடன் கணவனின் ஆசையை தீர்த்துக் கொள்ளவே தன்னை தயார்படுத்தி க் கொண்டு ஒத்துழைக்கிறார்கள். அந்தி மாலைப் பொழுதில் ஆண் மயில் தனது தோகையை விரித்து ஆடி தன்னுடைய பார்ட்னரை மகிழ் வித்து அதன்பின் கூடிமகிழும். பெண் மயிலும் சந்தோஷ துள்ளலு டன் தோகையழகை ரசித்த போதை யுடன் ஆண் மயிலின் தாகத்தை தணிக்கும். அதுப்போல தான் பெண் மையும். தன் மனத்தோடு ஒத்து போகும் கணவனுடன் தன்னை பகிர்ந்து கொள்வதில் அதிகமான ஈடுபாடு காட்டுவாள். பெண்மை யை மகிழ்வித்து தானும் சந்தோஷ கடலில் மிதக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் ஆண்களோ மிகக் குறைவு. பெண் மனசு ஆழமுன் னு சொல்வாங்க. வெட்கம், நாணம் என்ற திரைக்குப் பின்னால் ஒளிந்து கிடக்கும் பெண்மையின் அச்சத்தை ப் போக்க வேண்டியது ஆண்மையி ன் கடமை. வெறுமனே மனைவியை தன் இஷ்டப்படி மனநிலை, உடல்நிலையை பற்றி கவலைப்படாமல் செக்ஸ் உறவுக்கு அழைப் பது ஆணுக்கு கிக்காக இருக்கலாம். ஆனால் மனைவியோ வெறுப் பின் உச்சத்திற்கே போய் விடுவாள். ஒரு பெண் தற்கொ லை செய்து கொள்ளும் அளவுக்கு நேர்ந்து விடும். இதோ ஒரு உதாரணக் கதை ….
இருபத்தெட்டு வயது நிரம்பிய ஒரு லதா வின் கதை. அவளுடைய கணவர் என்ஜினி யராக இருக்கிறார். அவருடைய புரபஷன்ல எப்படி எக்ஸ் பர்ட்டோ, அதுமாதிரி செக்ஸ் விஷயத்திலும் ஸ்பீட் அதிகம். கலகல வென்று பேசி யாரை யும் தன் பக்கம் இழுத்திடுவார். அவரு க்கு எந்த நேரத்தில் மூட் வரும்னு சொல்ல முடியாது. உடனே லதாவைக் கட்டாயபடுத்து வார். சில சமயங்கள்ல மட்டும் கோ -ஆபரேட் பண்ணுவாள் லதா. பல சந்த ர்ப்பங்களில் அவரைத் திட்டி ஒதுக்கி விடு வாள். அதுக்கு காரணம் அவளுக்கு பெயின் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதை அவளுடைய கண வர் கேர் பண்ண மாட்டார். அந்த எரிச்சலில் அவருடன் செக்ஸ் ரிலே ஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறதை கொஞ்சம் கொஞ் சமாக அவாய்ட் பண்ணி னாள். அது லதா லைப்புக்கே டேஞ்ச ராகி விட்டது.
அவளுடைய பிரண்டு ரேவதி அடி க்கடி லதா வீட்டுக்கு வருவாள். அவளும் கலகலப்பா பேசுவாள். லதா ஹஸ்பண்டுக்கு அவளை அறிமுகம் செய்து வத்தாள். அவளு டைய ஹஸ்பண்டும், ரேவதியும் எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் பேசுவாங்க. ஆனால் லதாவுக்கு புரியாது. லத வுக்கு தெரியாமலேயே ரேவதியும் அவள் ஹஸ்பண்டும் நெருங்கி ட்டாங்க. வெளியே தனியாக ஹோ ட்டல் போய் வந்திருக்காங்க. திடீர்னு அவள் கணவ ரும் அவளை போர்ஸ் பண்றதில்லை. செக்ஸ் ரிலேஷனும் வைக்கவில்லை. அப்பாடி. தொல்லை விட்டுப் போச்சு ன்னு சந்தோஷப்பட்டு நிம்மதி யாக இருந்தால் லதா. ஒரு நாள் ரேவ தி வீட்டுக்கு போனாள் லதா. கதவும் திறந்தே இருந்தது. ரேவதியை கூப்பிட்டுக் கொண்டே பெட் ரூம் பக்கம் போனாள். அங்கே சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது. லேசாக திறந்த ஜன்னல் வழியா பார்த்தாள் அங்கே லதாவின் ஹஸ்பண் டும், ரேவதியும் அவள் கற்பனை பண்ண முடியாத ஒரு ஆக்ஷன்ல ஈடுபட்டி ருந்தாங்க. வாயைப் பொத்திக் கொண் டு வீட்டுக்கு ஓடி வந்து கதறி அழுதாள் லதா. இனியும் அவர்கூட வாழக்கூடாதுன்னு அவள் பேர ண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போய்விட்டாள் லதா. அவளுடைய கணவர் ராமன் மாதிரி, என்னை தவிர வேற யாரையும் நினைச்சு பாக்க மாட்டார் ன்னு நினைச்ச லதாவின் நிலைமை ?. ஸோ தன் மனைவியிடம் மறுக்க ப்பட்ட செக்ஸ் அவளது தோழி ரேவ தியிடம் கிடைத்ததால் அவளு டைய தாவிவிட்டார். அவரின் செக்ஸ் ஆசைகளுக்கு ரேவதியும் வளைந்து கொடுத்ததால் இருவரும் வேறு உல கத்தில் சஞ்சரிக்கிறார்கள். அவர்களுடைய நட்பு இன்னும் தொடர் கிறது.

பொதுவாக தடம் மாறும் ஆண்க ளின் மனதை கட்டுபடுத்தும் கடிவா ளம் பெண்களின், மனைவியின் கைகளில் இருக்க வேண்டும். செக்ஸ் விஷயத்தில் கணவனின் போக்கை கண்காணித்து உங்கள் பக்கம் இழுத்தால் ஓ.கே.இல்லை !. சில பெண்களோ. எப்படியோ தன் னை தொந்தரவு செய்யாமல் இருந் தால் சரி என்று விட்டுவிட்டால் பெண்களின் லைப்பே அம்பேல். செக்ஸ் ரிலேஷனில் தனது கணவனின் ஆசையை தவிர்ப்பதில், தனது உடல் மன வலியை பொறுத்து கொண்டு கணவன் வேறு பக்கம் திரும்பாமல் பார்த்து கொள்ளும் சாம ர்த்தியமான பெண்களும் உண்டு. அதே போல், தன் மனைவியின் ஆசை யை, தாகத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் ஜடமாக இருக்கும் ஆண்களும் இருக் கிறார்கள். அதனால் பெண்மையே தடுமாறக்கூடிய சம்பவங்களும் நடக்கிறது. எனவே கண வர்களும் மனைவிகளும் பார்த்து நடந் து கொள்ளுங்கள்.

Sunday, July 21, 2013

அவளது நிக்கர் அப்படியே தெரிந்தது எனக்கு சூடேறியது - காம கதைகள்

மெதுவாக எனது காலை அவளது காலில்உரஞ்சிப் பார்த்தேன் அவள் தனது காலை எடுக்கவில்லை. மெதுவாக எனது காலால் அவளது தொடையை வருடினேன் அவள் அதற்கும் எதுவும் செய்யவில்லை. நான் மெதுவாக நகர்ந்து எனது கையினால் அவளது தொடையை வருடினேன் அப்பொழுது அவள் எனது கையை எடுத்து தனது மார்பிற்குள் வைத்து அழுத்தினாள். நான் புது அனுபவத்தில் திணறிப்போய் அவளது மாங்காய்களை பிசைந்து கொண்டிருந்தேன். திடீரென்று போர்வையை விலக்கிய அவள் என்னை தனக்கு கிட்ட எடுத்து போர்வைக்குள் மறைத்தாள். பிறகு தனது பிறாவை மெதுவாக லூசாக்கிவிட்டு தனது மாங்காயை எனது வாய்க்குள் வைத்தாள் நான் மெதுவாக சூப்பத் தொடங்கி பிறகு திடீரென்று மூச்சுவாங்கத் தொடங்கினே;. அவள் திடீரென்று என்னை விலத்தி விட்டு அங்கு சித்தி தூங்குகிறாள் அவளுக்கு சத்தம் கேட்கும் என்று மெதுவாக என்னை சூப்பத் தொடங்கினாள். நான் எனது கையை அவளது உடல் பூராவும் விட்டு ஆராய்ச்சி செய்தேன். அவளது மாங்காய்களை இரவு முழுவதும் சூப்பிக்கொண்டே கிடந்தேன். அவள் எனது தம்பியை தனது கையால் எடுத்து வருடிக் கொண்டிருந்தாள். எனது சாமானின் முன் தோலை மெதுவாக நீக்கி நீக்கி அதன் முன்பக்கத்தை தெரியப் படுத்தி அதனை தனது விரலால் வட்டமிட்டாள். எனக்கு எங்கோ பறப்பது போன்று இருந்தது.இரவு இருவரும் தூங்கவில்லை மாறி மாறி வருடிக் கொண்டிருந்த நான் திடீரென்று அவளது இதழ்களை கௌவிப் பிடித்து உறுஞ்சினே; அதுதேன் அருந்தியது போன்று இருந்தது. அவள் மிகவும் லாவகமாகஎனது இதழை சூப்பி எனக்கு எச்சில் தந்தாள் எனக்கு ஏதோ செய்தது. அவள் காதில் மெதுவாக எப்படி இருக்குது என்று கேட்டாள் நான் சொன்னேன் சொர்க்கம் தெரியுது என்டு. அவள்சொன்னாள் இன்னும் இருக்கு நாளைக்கு பார்ப்போம் என்று என்னை தனியே படுக்க விட்டாள். நான் தனியே படுத்திருந்தேன் எனது உடம்பு கொதித்துக் கொண்டிருந்தது. எனது சாமான் ஈரமாக கசிந்து கொண்டிருந்தது. நான் அப்படியே உறங்கி விட்டேன்.அடுத்த நாள் அவள் வேலைக்கு போகவில்லை தனக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கு தலையிடிக்குது வேலைக்கு போகவில்லை என்று நின்று விட்டாள். சித்தி வெளியில் போய்விட்டாள் நான் நல்ல பிள்ளையாக புத்தகங்களை படித்துக் கொண்டிருந்தேன் அவள் எனது பக்கம் வந்து என்ன புத்தகம் நல்லா இருக்கா என்று என்னைக் கேட்டாள் நான் சொன்னேன் மிகவும் நல்லம் என்று. அவள் சொன்னாள் வா மீதியைப் படிப்போம் என்றாள் எனக்கு நல்ல சந்தோசம் அவளை எழுந்து நின்று கட்டியணைத்தேன் அவள் என்னுடம்புடன் ஒட்டிப்போனாள் அவளது குண்டியை எனது கையினால் அணைத்து அவளைத் தூக்கினேன் அவள் என்னுடன் ஒட்டியபடி எனது உதடுகளைச் சுவைத்துக் கொண்டிருந்தாள். நான் அவளை அப்படியே தூக்கிவிட்டு அவளை நிலத்தில் இற்கும் போது அவளது சட்டை எனது கையுடன் சேர்ந்து உயர்ந்து விட்டது அவளது நிக்கர் அப்படியே தெரிந்தது எனக்கு சூடேறியது எனது தொடையை அவளது தொடையுடன் சேர்ப்பதற்காக எனது சாறத்தை தூக்கிவிட்டு அவளது தொடையின் நடுவில் எனது தொடையை வைத்து அழுத்தினேன். நான் ஒவ்வொன்றும் செய்யும் பொழுது மிகவும் உணர்ச்சிவசப்படும் அவள் என்னை முத்தமிட்டவண்ணம் மிகவம் அழுத்தமாக இருந்தாள். நான் அவளைஅணைத்தபடியே அவளது சட்டையை அகற்றிவிட்டு அவளது பிறாவை கழற்றிவிட்டு அவளது மார்பை எனது மார்புடன் சேர்த்து அழுத்தினேன். எனக்குள் மின்சாரம் பாய்வது போன்று இருந்தது. நான் அப்படியே நின்றபடியே அவளது முலைகளைச் சுவைத்தேன். பின்னர் மெதுவாக அவளது பான்டியின் கீழ் பக்கத்தால் எனது விரலை விட்டுத் தடவினேன் அது மிகவும் ஈரமாக இருந்தது. அவள் சொன்னாள் இப்ப வேண்டாம் என்று எனக்கு பொறுமையில்லை நான் எனது யட்டியை களற்றினேன். அவள் மெதுவாக எனது காதில் செல்லம், குஞ்சு, என்ர ராசா என்று அனுங்கிக் கொண்டு இருந்தாள். நான் அவளது பான்ரியை கழற்றியதும் அவளது சாமானைப் பார்த்தேன் ஒரே மயிராக அடர்ந்து இருந்தது. நான் முதன் முதலில் அதனைப் பார்த்ததும் எனக்கு என்ன செய்வது என்றே தெரியவில்லை. அப்படியே அவளது சாமானில் கையை வைத்து மயிரை கோதினேன் அப்படியே அவளது ஈரமான சாமான் எனது கையில் குளிர்ந்தது எனக்கு உடம்பு விரைத்துவிட்டது. நான் எனது கைவிரலால் அவளது சாமானை தடவிக் கொண்டிருக்கும் போது கேற்றில் சத்தம் கேட்டது. அவள் எப்படி தனது சட்டையை போட்டுக் கொண்டு கிணற்றடிக்குப் போனாள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. நான் சாறத்தை உடுத்தபடியே புத்தகத்துடன் இருந்தேன். சித்தி சந்தையால் வந்திருந்தாள். கிணற்றடிக்குப் போனவள் குளித்து முடித்து வந்தாள். சித்தியும் அவளும் சமைத்து மதியம் உணவுக்குப் பின்னர் அவள் படுத்து உறங்கினாள் நானும் படுத்து விட்டேன். சித்தி தான் தனது சினேகிதியைப் பார்க்கப் போய் விட்டாள்.நான் படுத்திருந்தபோது எனது உடம்பில் ஒரு கை ஊர்வதை உணர்ந்தேன். அது அவள் தான் அப்படியே எனது உடம்பை தடவி எனதுசாமானைத் தூக்கி தடவிக் கொண்டிருந்தாள். நான் அவளை அணைத்து என் மீது படுக்க விட்டேன் அவள் திடீரென்று தனது பான்டியை களற்றி விட்டாள். பிறகு கேட்டாள் உனது சாமானை எனதுள் விடப் போகிறாயா என்று நான் ஆம் என்றேன் அவள் தான் கீழே படுத்துக் கொண்டாள் நான் அவள் மீது ஏறினேன் ஆனால் என்னால் அவளது சாமானுக்குள் விட முடியவில்லை. அவள் காலை அகட்டினாள் அப்பொழுதும் முடியவில்லை. அவள் தான் எழும்பிநாய் நிற்பதுபோல் நின்றாள் பின் பக்கத்தால் எனது சாமானை அவளது சாமானில் நுழைக்கும் படி கூறினாள் நான் மெதுவாக அவளது சாமானை விரித்து எனது சாமானை அவளதில் நுழைத்தேன் அப்பொழுது எனது சாமான் சுடத் தொடங்கியது அப்படியே முன்னும் பின்னும் அசைந்தேன். எனக்கு ஏதோ வரும் போல் இருப்பதாக சொன்னதும் அவள் அதனை வெளியில் எடுக்கச் சொன்னாள் நான் வெளியில் எடுத்ததும் எனது தம்பியில் இருந்து வெள்ளையாக விந்து சீறி அவளது முதுகில் பாய்ந்தது. எனக்கு மிகவும் சந்தோசமாக இருந்தது. அவள் அதனைத் தொடைத்துவி;ட்டு மீண்டும் குளித்து விட்டு வெளியில் போய் விட்டாள்.மீண்டும் மறுநாள் ஓபிஸ் போகாம் நாங்கள் இருவரும் விளையாடினோம

வெட்கப்பட்ட ரம்யா விளையாடிய காதலனின் நண்பன் - காம கதைகள்

ஞாயிறு காலை 5.30 க்கு பிளாட்டில் வந்து ஓய்வெடுத்துக் கொண்டேன்.

காலை 8.30 மணியளவில் போண் ஒலித்தது. தூக்கத்திலிருந்து எழுந்து ஹலோ என்றேன். பதிலுக்கு ஹலோ… குட் மாணிங்… நான் ரெம்யா பேசுரேன், என் பார்சல் எப்போ கிடைக்கும் என்றாள். நான் நாளை தரலாம் என்றேன். அவள் இப்போ வேணும் என்று அடம் பிடித்தாள். நான் சரி நீ வந்து வாங்கிக்க சொன்னேன். அவளும் சரி சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வரலாம் என்றாள். சரியென்று சொல்லி மீண்டும் படுத்தேன். பின் எழுந்து குழித்து ப்பிரஸ் ஆகி பக்கத்து ஓட்டலில் போய் டிபன் சாப்பிட்டு வந்தேன்.சரியாக 10.30 மணிக்கு டோர் பெல் ஒலித்தது. போய் கதவை திறந்தேன்.வெளியே ரெம்யா கருப்ப நிற சாரியில் சிரித்து கொண்டே நின்றாள். அப்படியே அவளை கட்டி பிடித்து முத்தமிட வேண்டும் போல் இருத்தது. ஆனால் என் உணர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தி ஹாய் உள்ளே வா என்றேன். உள்ளே வந்து ஹாலில் அமர்ந்தாள். நான் டைனிங் ரூமில் சென்று அவள் பார்சலை எடுத்தேன். அவளும் பின்னால் வந்து வாவ்….! என்றாள். நான் சரி என்ன தான் இருக்குதுனு பாப்போம் என்றேன்.சரினு அவளும் ஓபண் செய்தாள். உள்ளே ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸ் மற்றும் ஒரு நேக்கியா N97 செல் போண்.சந்தோசத்தால் தன்னிடமிருந்த பழைய செல் பொணில் இருந்த சிம் கார்டை எடுத்து போட்டு என் செல்லில் மிஸ்ட் கால் போட்டாள். பின் அதன் கேமராவை ஓன் செய்து என்னை போட்டோ எடுத்தாள். பின் முன் கேமராவை ஓன் செய்து அவளை போட்டோ எடுத்து ரசித்தாள். அப்போது நான் அவளையே ரசித்தபடிநின்றிருந்தேன். சாரியின் இடையே அவள் வயிறு பழ பழவென்று மின்னியது.அவள் கையை தூக்கும் போது அவள் கருப்பு பிளவுஸ்ல் முட்டி நின்ற முலை என் காம உணர்ச்சிகளை தூண்டியது. என்ன செய்வதென்று புரியவில்லை என் சுண்ணி விரிந்து ஜட்டியில் முட்டி நின்றது. நான் குனிந்து பார்க்கையில் டைட் ட்ராக் சூட்டில் சுண்ணி முட்டி நிற்பது சரியாக தெரிந்து கொண்டிருந்தது. நான் சட்டென்றுதிரும்பி பக்கத்து டைனிங் செயரில் இருந்தேன். அவளை பார்க்க பார்க்க என் சுண்ணி நன்றாக விரைக்க துடங்கியது. அவள் போனில் விளையாடிக் கோண்டேநின்றாள்.நான் புதிதாக வாங்கிக் கொண்டு வந்த சேணி கேண்டி கேமரா, டைனிங் டேபிளில் இருந்தது. நான் அதை எடுத்து அவளை ஒரு போட்டோ எடுத்தேன். அவள் திரும்பி பார்தது வாவ்…! நைஸ்..! பாப்போம் என்று கேட்டாள். அவள் செல் போணை என்னிடம் தந்து, என்னிடமிருந்தகேண்டி கேமராவை வாங்கி என்னை போட்டோ எடுத்தாள். பின் நான் கேமராவை வாங்கி அவளை போட்டோ எடுத்தேன். அவள் சிரித்தபடி நின்று கொண்டாள். பின் நான் வீடியோ மோடில் போட்டு அவளை வீடியோ எடுக்க துடங்கினேன். அவள் சிரித்த படியே நின்றாள். நான் கேமராவை சூம் செய்து அவள் சாரியில் குத்தி நின்ற முலைகள்மற்றும் அவள் கழுத்து பாகங்களைவீடியோ எடுத்தேன். என் சுண்ணி மீண்டும் தடித்து கடினமாக ஜட்டி மற்றும் ட்ராக் சூட்டை கிழித்துக் கொண்டு வரும் நிலையில் இருந்தது. நான் செயரில் இருந்தபடி வீடியோ எடுத்துக் கொண்டிருந்தேன்.பின் மெதுவாக வீடியோ எடுத்தபடியே எழுந்ததேன். அப்போது சுண்ணி விரைத்து ட்ராக் சூட்டில் முட்டி தள்ளி நின்றதை பார்த்தவள் திடீரென தலை குனிந்தாள். அவள் என் சுண்ணி விரைத்து நிற்பதை கண்டு தான் தலை குனிந்தாள் என்று தெரிந்தும், எதுவும் தெரியாததுபோல் அவளிடம் hey ramya enna aachu? என்று கேட்டேன். அவள் இல்லை என்று தலை அசைத்தாள். நான், சரி நிமிர்ந்து நில் என்றேன், அவள் தலை குனிந்தபடியே நின்றாள். நான் அவளிடம், ஏய் என்ன ஆச்சு இங்கே பார் என்று சொல்லி அவள் அருகில் சென்று அவள் தலையை தூக்கி உயர்த்தினேன். அவள் நிமிர்து என் கண்களை பார்த்து பின் மீண்டும் குனிந்தாள். அவள் முகத்தில் காமம் கலந்த பயம் தெரிந்தது. இதை பார்த்த எனக்கு அவளை எதாவது செய்ய தூண்டியது.நான் கேமராவை முடி டைனிங் டேபிளில் வைத்து அவள் அருகில் சென்றேன். அவள் தலையை தூக்கி என்ன என்று கேட்டு கொண்டே என் வலது கையை அவள் இடதுதோளில் சரிந்து கடந்த அவள் முடிமேல் வைத்தேன் வைத்தேன். அவள் இல்லை என்று சொல்லி கழுத்தை சரித்து பின்னால் இழுத்தாள். அப்போது நான் மெதுவாக கையை இழுத்து அவள் முலையில் தடவியபடி எடுத்தேன். அவள் எதுவும் சொல்ல வில்லை. நான் மீண்டும் அவள் தலையை துக்கி என் வலது கையால் அவள் இடது கன்னத்தை தடவினேன். அவள் சிரித்தபடி அந்த வீடியோ பார்கட்டும் என்றாள். நான் அவள் கழுத்து மற்றும் முலைகளை மட்டும் சூம் செய்து எடுத்ததால், திடீரென்று அதனை டெலிட் செய்து அவளிடம் நீ தலை குனிந்ததால் சரியாக கிடைக்கவில்லை என்றேன்.பின் நான் துபாயில் வைத்து எடுத்த வீடியோவை கேமராவின் மினி ஸ்கிரீனில் காட்டினேன். அவள் என் அருகில் வலப்புறம் நின்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள். என் வலது கையில் இருந்த கேமராவை இடது கையில் பிடித்தேன். என் வலது கையை அவள்வலது தோளில் வைத்தேன். அவள் எதுவும் சொல்லாமல் நின்றாள். கேமராவை இடது பக்கம் சற்று இழுத்தேன். அவள் தலையை சரித்து என் மார்போடு உரசியபடி நின்றாள்.நான் மெதுவாக அவள் தோளில் தடவி பின் கையை அவள் கழுத்தில் வைத்தேன். அவள் சற்று நெழிந்தபடி அப்படியே நின்றாள். நான் அவள் கழுத்தில் சாய்ந்து நின்ற கூந்தலை மாற்றிகழுத்தை தடவினேன். அவள் என் மார்பு மற்றும் கன்னத்தில் சாய்ந்தாள். 5 நிமிடம் வரை கழுத்தையே தடவிக் கொண்டிருந்தேன். அவள் எதுவும் பேசாமல் மார்பில் சாய்ந்து நின்றாள். பின் அவள் பின் கழுத்தை தடவினேன். அவள் இடது கையை என் முதுகில் வைத்தாள். நான் விடாமல் தடவிக்கொண்டே நின்றேன். பின் மெதுவவாக கையை அவள் முலையில் கொண்டு சென்றேன். மெதுவாக தடவி பின் அழுத்தினேன். அவள் ம்ம்ம்…. என்றாள். கேமராவை டேபிளில் வைத்து இடது கையால் அவள் இடது கழுத்தை தடவி பின் இடது முலையில் பிடித்தேன்.அவள் பின்புறம் நின்ற படியே இரு கைகளால் இரு முலைகளை தடவி கொண்டே அவள் கழுத்தில் முத்தமிட்டேன். என் இடது கையை அவள் இடது முலையில் வைத்துக்கொண்டே வலது கையால் அவள் முகத்தை தடவினேன். அவள் முகத்தை திருப்பி லிப்சில் கடித்தேன். 5 நிமிடம் வரை லிப்சை கடித்துக் கொண்டே முலைகளை தடவினேன். அவள் என் கைகளில் இறுக பிடித்தாள். பின் லிப்சில் முத்தமிட்டபடியே அவள் சாரியில் வைத்திருந்த பின்னை எடுத்தேன். பின் கழுத்திலிருந்து சாரியை விலக்கினேன். அவள் முலை வெட்டு நன்றாக தெரிந்து கொண்டிருந்தது. அதில் என் விரலை விட்டு முலைகளை தொட்டேன். அவள் திடீரென என்னை கட்டிப் பிடித்து மார்பில் சாய்ந்தாள். நானும் கட்டிபிடித்தபடியே அவள் தலை முடியை விலக்கி பின்புறத்தை தடவி அவள் பிளவுஸ் ன் உள்ளே கையை விட்டு தடவினேன். அவள் ம்..ம்.. என்று முனகிக் கொண்டே கட்டி பிடித்து நின்றாள்.பின் அவள் இரு தோள்களிலும் பிடித்தேன். அவள் என் தலையை பிடித்து லிப்சில் கடித்தாள். 10 நிமிடங்கள் வரை தலையை கட்டி பிடித்து லிப்ஸ் மற்றும் நாக்கையே கடித்து கொண்டே நின்றாள். நான் அவள் லிப்சை கடித்துக்கொண்டே முலைகளை தடவிக் கொண்டே நின்றேன். பின் அவள் பிளவ்சின் கூக்கை எடுத்தேன். அவள் என் தோள்களில் கைகளை வைத்து கண்களை மூடி நின்றாள். கருப்புநிற பிராவிலிருந்து முலைகள் வெளிவர துடித்துக் கொண்டிருந்தது. இரு முலைகளையும் பிடித்து வெளியே எடுத்தேன். பின் இடது முலையை பிடித்து அழுத்தி அதன் காம்பிலே நாக்கினை வைத்து உரசிகடித்து சப்பினேன். அவள் ம்..ஆஆஆ….. என்று முனகிக்கொண்டேதலையை பிடித்து மார்போடு அணைத்தாள். பின் வலது முலையை பிடித்து சப்பினேன். 10 நிமிடங்கள் சப்பி பின் அவள் ப்ளவ்சை கழட்டினேன்.பின் பிராவினை அண்கூக் செய்தேன். அவள் உடன் பிராவினை கழட்டி வெளியே எடுத்தாள். பின் நான் என் டீ-சர்ட்டை கழட்டினேன். அவள் என் மார்பில் தள்ள நான் டைனிங் செயரில் அமர்ந்தேன். அவள் அருகில் வந்து முலைகளை முகத்தில் அழுத்தி தலையை கட்டிபிடித்து அணைத்தாள். நான் அவள் பின் முதுகை தடவிக் கொண்டே முலைகளை மீண்டும் 15 நிமிடம் மாறி மாறி சப்பினேன். அவள் ம்ம்ம்…. ஆஆஆ….. என்று முனகிக்கொண்டே தலையை வருடிக் கொண்டே நின்றாள். பின் நான் அவள் குண்டியை சாரியோடு சேர்த்து பிசைந்தேன். பின் சாரியை கழட்ட அவள் அதை வாங்கி செயரில் போட்டாள். பின் குனிந்து என் உதட்டை கடித்தாள்.நான் உதட்டை கடித்துக் கொண்டே அவள் உள் பாவாடையை கழட்ட முயன்றேன். அவள் என் கையை பிடித்து அது வேணாம் பயமா இருக்கு என்றாள். நான் அவளிடம், என்ன பயம் நான் இருக்கேன்… கையை விடு என்றேன்.அவள் கையை எடுக்க நான் அவள் கருப்பு நிற உள் பாவாடையை கழட்டினேன். உள்ளே மீண்டும் கருப்புநிற ஜட்டி போட்டிருந்தாள். நான் அவளிடம் என்ன இது எல்லாமே கருப்பா இருக்குனு கேட்டேன். அவள் சிரித்து கொண்டே சீ-போடா என்றாள். நான் அவள் ஜட்டியின் பின்புறம் உள்ளே கையை விட்டு அவள் குண்டியை பிசைந்தேன்.பின்அவள் குனிந்து என் கழுத்தை நக்கி பின் மார்பு மற்றும் வயிறை நக்கிக் கொண்டே அவள் வலது கையை என் சுண்ணியை ட்ராக் சூட்டோடு சேர்த்து அழுத்தினாள். பின் தரையில் மண்டிபோட்டபடி நின்று ட்ராக் சூட்டை விலக்க, நான் சற்று எழும்ப அவள் அதை கழட்டினாள். பின் அவள் என் ஜட்டியை சற்று விலக்கி சுண்ணியை வெளியே எடுத்தாள். பின் அதன் மேல் தோலைஉரித்து அவள் வாய்க்குள் வைத்து பின் வெளியே எடுத்து சப் சப்பென்று சப்பினாள். 5 நிமிடங்கள் வரை சப்பிக்கொண்டே இருந்தாள்.பின் எழுந்து உதடடை கடித்தாள். உதட்டை கடித்தபடியேஅவள் ஜட்டியை கழட்டி புண்டையை தடவி புண்டை ஹோலில் விரலை குத்தினேன். அவள் முதல் அனுபவம் என்பதால் அவள் ஏற்கனவேஉச்சத்தை அடைந்திருந்தாள். அவள் புண்டைக்குள் விரலை அழுத்த அவள் ஆஆஆஆஆஆஆஆ………. எனறு கத்திக் கொண்டே என் தலை முடியை பிடித்து வலித்தாள். நான் எழுந்து அவளை கட்டிப்பிடித்தேன். அவளும் கட்டி பிடித்துகொண்டே முதுகை தடவினாள். பின் அவள் இடுப்பை அணைத்து கூட்டிக் கொண்டு என் பெட் ரூமில் சென்றேன். அவளை கட்டிலில் இருக்க வைத்து நான் தரையில் இருந்தபடி அவள் கால்களை விரித்து புண்டையை தடவினேன்.புண்டை முடிகளை ட்ரிம் பண்ணியிருந்ததால் சற்று குறுகிய முடிகள் காணப்பட்டது. பின் புண்டையை விரித்து நாக்கை வைத்தேன். அவள் ஸ்ஸ்ஸ்…… என்று முனகி தலையை புண்டையோடு சேர்த்து அணைத்தாள். ஏற்கனவே அவள் உச்சத்தை அடைந்திருந்ததால் புண்டையில் மதனநீர் வந்து கொண்டே இருந்தது. அதை அப்படியே நக்கி குடித்தேன். அவள் ம்ம்ம்….. ஆஆஆஆ….. என்று முனகிக் கொண்டே என் தலையை தடவிக்கொண்டிருந்தாள். பின் அவளை பெட்டில் படுக்க வைத்து முலைகளை சப்பினேன். பின் அவள் தொப்பிளில் நாக்கை வைத்தேன். அவள் ம்ஆ…எனறு தலையை வலித்தாள்.பின் அவள் கால்களை துக்கி 69 பொஷிசனில் வைத்து புண்டையை தடவி முத்தமிட்டு பின் சுண்ணியை மெதுவாக புண்டை ஹோலில் வைத்தேன். அவள் ம்.. ம்… என்று முனகிக்கொண்டே படுத்திருந்தாள். நான் மெதுவாகசுண்ணியை அழுத்தினேன். அவள் ஆஆஆ…ஆஆஆ…. என்று கத்திக்கொண்டே வலிக்குது பயமா இருக்கு என்றாள். நான் வலி இப்போ மாறும் என்று சொல்லி சுண்ணியை 2″ உள்ளே வைத்தபடி சாய்ந்து அவள் உதடடை கடித்தேன். உதட்டை கடித்துகொண்டே சுண்ணியை மெதுவாக உள்ளே அழுத்தினேன். 5 நிமிடம் உதட்டை கடித்துக்கொண்டே சுண்ணியை அழுத்திக்கொண்டிருந்தேன் அப்போது வலி தெரியாமலே சுண்ணி 6″ க்கு மேல் உள்ளே சென்றது.அவள் ம்ம்ம்….. ம்ம்ம்… என்று சுகம் உணர ஆரம்பித்தாள்.பின் நான் எழுந்து 69 பொஷிசனில் வந்து சுண்ணியை அழுத்த துடங்கினேன். அவள் ம்ம்ம்… என்று முனக நான் சுண்ணியின் வேகத்தை கூட்டினேன். அவள் ஸ்ஆ… ஸ்ஆஆ… என்றாள். சுண்ணியின் வேகம் மீண்டும் கூடியது. அள் என் கையைஇழுத்து என்னை கட்டிபிடித்து கழுத்தை கடித்தாள். அவள் மீண்டும் உச்சத்தை அடைந்தாள்…அவள் ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்……..என்று என்னை கட்டிபிடித்து நெழிந்தாள். அப்போது சுண்ணி புண்டைக்குள் தண்ணியை கக்கியது இருவரும் அப்படியே கட்டிபிடித்து அங்ககும் இங்கும் உருண்டோம். பின் 15 நிமிடம் அப்படியே கட்டிப்பிடித்து படுத்தோம்.பின் அப்படியே இருவரும் பாத்ரூமில் சென்று குழித்தோம். அப்போது நான் அவளிடம் சோரி, ஏதோ தப்பு நடந்தது என்று சொன்னேன். அவள் பரவா இல்லை நானும் எவ்ளவோ நாளாக காத்திட்டே இருந்தேன் இப்படி ஒரு நாள் கிடைக்க. என் தோழி அடிக்கடி அவள் காதலனுடன் ஓத்துவிட்டு என்னிடம் எப்படி எல்லாம் ஓத்தோம் என்று சொல்லி என் காம ஆசைகளை தூண்டுவாள். நான் யாரை ஒக்க, அஜய் துபாயில் இருக்கிரான் என்று கூறினாள். நான் அவளிடம் சரி பரவா இல்லை நான் இருக்கேன் உனக்கு என்று சொல்லி அவளை என் மார்போடு சேர்த்து அணைத்தேன். அவள் ஆமாம் என்று சொல்லி மார்பில் சாய்ந்தாள்.ஷவரில் குழித்து கொண்டே அவள் என்னை கட்டி பிடித்தபடி சுண்ணியை பிடித்து மேல் தோலை இழுத்து கொண்டே குனிந்து மீண்டும் சுண்ணியை சப்ப துடங்கினாள். 5 நிமிடங்கள் சப்பியதும் சுண்ணி மீண்டும் நன்றாக விரைத்து நின்றது நான் அவளை பாத் டப் ல் கிடத்தி மீண்டும் 5 நிமிடத்திற்கு மேல் ஓத்தேன் பின் சுண்ணியை கழுகி அவள் வாயில் வைத்தேன் அவள் சப் சப்பென்று சப்ப சிறிது நேரத்தில் தண்ணி வந்தது அவள் அதை அப்படியே குடித்தாள்.பின் பாத் டப் ல் பபுள்ஸ் போட்டு இருவரும் கட்டி பிடித்தபடி நான் அடியிலும்அவள் என் மேலுமாக 45 நிமிடம் வரை படுத்திருந்தோம். பின் மாலை வெளியே சென்று சாப்பிட்டு விட்டு அவளை ஹாஸ்டலில் டிராப் பண்ணினேன். அன்று முதல் அடிக்கடி அவளை ஓத்துக் கொண்டே இருக்கிரேன்.

இரவு நேர இண்டெர்நெட் இன்பம் நண்பனின் அக்காவுடன் - காம கதைகள்

எனது ஆரம்பகால பள்ளிதோழனின் அக்காவே இக்கதையின் நாயகி. திருமணம் ஆனவள் கணவன் கொரியாவில் வேலை செய்கிறான். இரு மாடி வீடு கீழே அவளது ஆடை ஏற்றுமதி செய்யும் நிறுவணம் உள்ளது. அவளைப்பற்றி சொல்கிறேன் ஐந்தடி உயரம் இருப்பாள் அளவான உடல் நிலாவின் நிறம் வட்ட முகம் இரண்டு மொன்னிகளும் திமிர் பிடித்தவை பார்க்கும் யாராக இருந்தாலும் அவைகளை மென்று சப்பவே தொன்றும் அப்படிப்பட்ட மொன்னி இடுப்பு மெலிதாய் மடிப்பேதும் இல்லாமல் இருக்கும். ஆக மொத்தத்தில் அவள் அசின் மாதிரி இருப்பாள். அவளுக்குத்தேவை கணனியில் இன்டர்நெட்தான்.நான் என் நண்பனை பார்க்க செல்லும் போதல்லாம் கணனியி ஏதாவது செய்து கொன்டேயிருப்பாள் அவள் வேலை செய்வதனனை பார்த்துஎன் சுன்னி எழும்பும் என்ன செய்வது ஏங்கிவிட்டு வரும். ஒரு நாள் என்னை வரச்செல்லியிருந்தாள். நானும் பொண் பார்க்க போவது போல புறப்பட்டுச் சென்றேன். அவளை கண்டதுதான் தாமதம் என் சுன்னி எழுந்து விட்டது. இறுக்கமான உள்ளாடையின் உதவியால் தப்பித்தேன். விடயத்தை கேட்டேன் கணனியில் இன்டர்நெட் வேலை செய்கிறது இல்லயாம். திருத்தி தருமாறு கேட்டாள். இரவில் வருவதாக சென்னேன் சரி என்றாள்.இரவில்.நான்: இன்டர்நெட் ஏடிஎஸ்எல் லைனாஅவள்: ஆமாம்(பேசிக்கொன்டேகணனியை புட் செய்தேன். தீடீர் என ஓஃப் பன்னினாள்)நான்: என்ன செய்றிங்க..?அவள்: இன்டர்நெட்டை துண்டித்து விட்டு வேலை செய்யுங்க பளீஸ்..நான்: முடியாது இன்டர்நெட்டில் பிரச்சினை எப்படி திருத்துவது?அவள்: அப்படின்னா நான் போறேன்(எனக்கு கணனியின் பிரச்சினை விளங்கி விட்டது இரவு மெல்லிய ஆடையுடன் பிரா ஏதும் போடாமல் இருக்கிறேன் எனசெல்லும் மார்பு நடக்கும் போது அதிரும் சூத்து குழந்தைகளின் முகம் போன்று முகம் இவைகளை அவளை போகவிட்டு இழப்;பதா சுத்திகரித்து கொன்டேன்)நான்: வேன்டாம் இருங்க நான் உங்க கணனியில் புதிதாக புரோக்ரம் பன்னிதாரன் எனக்கு பிரச்சினை விளங்கி விட்டது அவள் சிரித்து விட்டாள். இது அரிப்பில் கிடக்கின்ற புன்டை முயற்சி செய்வோம் என களத்தில்இறங்கினேன் அவளது தம்பி என் நண்பன் வந்தான் தூங்கபோவதாக செல்லி மேல் மாடி சென்று விட்டான். நேரமோ நல்லிரவாக இருந்தது. எனது கணனி வேலைகளும் முடிந்து அவள் இன்டர்நெட்டில் உலா வந்தாள். நான் வீடு போக வேன்டும் என்றேன். அவளோ என்னை செல்லமாக திட்டினாள். இங்கவே இருந்து தூங்கிவிட்டு காலையில் போகலாம் என்றாள். நான் முடியாது போக வேன்டும் என்று கதவருகில் சென்றேன். திடீர் என என் முன் வந்து நின்று கதவைமூடி என்பக்கம் திரும்பினாள்.மிகவும் அண்மையில் என் கண்ணும் அவள் கண்ணும் மோதிகொன்டன பார்வை நேரம் நீண்டது நான் மெதுவாக எனது பார்வையை கீழ் இறக்கி அவள் உதட்டை பார்த்தேன் பார்வையின் இலக்கை உணர்ந்து அவள் பார்வையை கீழ் இறக்கினாள். எனது பார்வைகள் தெடர்ந்தன நாடியைப்பார்த்தே஠?் கீழ் இறக்கி கழுத்தை பி;ன் மொன்னி இடையென சென்ற பார்வைக்கு முற்றிட்டு என்னை போக விடுங்கள் என்றேன். தாழ்மையான குரலில் ப்ளீஸ் இப்ப போகவேன்டாம் ப்ளீஸ் என்றாள். நானும் கோபமாய் உள்ளது போன்று காட்டிகொன்டு எங்கே தூங்க வேன்டும் இடத்தை காட்டுங்கள் என்றேன் மேலேதான் தூங்க வேன்டும் என்றாள் நானும் ம்ம்ம் ஓகே என்றேன் இருவரும் மேல் மாடி சென்றோம் எனக்கு உடைகள் தந்தாள் நானும் சிரித்த முகத்துடன் வாங்கி மாற்றினேன். அவளுக்கு சந்தோஷம் போல தெரிந்தது. அவளது மெத்தைக்கு நேராக எனது மெத்தையையும் போட்டாள் இங்கே படுங்கள் உங்கள் எதிரேதான் நானும் படுக்கிறேன் ஏதும் என்றால் எழுப்புங்கள் என்று கூறிவிட்டு படுத்தாள். நானும்கண்களை மூடினேன் அவள் உருவம்தான் முன்நின்றது. அந்தமெல்லிய ஒளியில் அந்த பூங்கொடியின் உருவம் அழகாய் இலேசாக தெரிந்தது. அவளை மெதுவாக அழைத்தேன் அவள் என்ன என்று கேட்டாள் தூக்கம் வரவில்லையா என்றேன் இல்லை உங்களுக்கு என்றாள் இல்லை என்று செல்லிக்கொன்டே அவள் விரல்களின் நுனிப்பகுயை மெதுவாக பிடித்தேன். ஒன்றும் பதிலில்லை தெடர்ந்து விரல்களை பற்றினேன் ம்ம்மம் என்று சப்தசைவு தென்பட்டது. நான் உஷாரானேன் மெதுவாக முன் சென்று அவள் விரல்களை வாய் கொன்டு நுனைத்தேன். அவள் கைகளை அவள் பக்கமாக இழுக்க நானும் கூடவே மேலே சென்றேன். இப்போது அவள் முகமும் என் முகமும் 69 மாதிரி இருந்தது. அவள் கண்களை மூடி எனது தொடுகையை அணுபவிப்பது என்னை மேன்மேலும் சூடேற்றியது உதடு கொன்டு அவள் நெற்றி கண்ணம் இமை என முத்தமிட்டு மேலோட்டமாக நக்கினேன். மெதுவாக முன்சென்று அவள் பூவிதழ் உதட்டை என்னுதடு கொன்டு முத்தமிட்டேன் நாக்கினை உள்விட்டு துலாவினேன். அவள் எனது காமத்தை முகம் கொடுக்க தயாராகிறாள் என்பதை உணர்ந்து எனது முன்னெடுப்பை குறைத்தேன் எனது முடியினை கோதியவள் மகவும் பலமாக என்னுதட்டை உறிஞ்சி முத்தமிட்டாள் சந்தர்ப்பத்தைபயன்யடுத்தி அவள் முலைகள் பக்கம் என்கையினை செலுத்தினேன் இறுக்கமான கட்டிகள் போல அவைகள் இரண்டும்தென்பட்டது. பலங்கொண்டு கசக்கினேன் அவளது முத்தத்தால் எனது உதடுகள் விரு விரு என இருந்தன. நான் அவள் மெத்தைக்கு மாறினேன் அவள் என்னை கட்டிப்பிடித்தாள௠ ? நான் அவள் மீதேறி நன்றாக அவளுதட்டைசூப்பி முத்தமிட்டேன் அவள் முகத்தை வருடியவண்ணம் நாக்கினாள் நக்கிக் கொன்டு அவள் முலைகளை கசக்கி இடுப்பையும் வருடிக்கொன்டு தெடைகளையும் அமுக்கிவிட்டு அவள் உள்ளங்காலை அடைந்தேன். அவள் காலின் பெருவிரலை சூப்பினேன் சினுங்கினாள் இப்போது உள்ளங்காலிருந்து உச்சி நோக்கி எனது பயணம் தொடரப்பட்டது அவளின் நைடியை மெது மெதுவாக துக்கிக்கொன்டு கட்டம் கட்டமாக நக்கியும் அமுக்கியும் காம நடைபோட்டேன் தெடைகளை அடைந்த போது அவளின் சிலிர்ப்பு நாணம் அதிகரித்தது தனது இடுப்பினை கிளப்பியடிக்க தொடங்கினாள் பலமாக அவளை பற்றி அவள் வயி;ற்றளவு நைட்டியை உயர்த்திவிட்டேன் அவள் கால்களை ஒடுக்கித் தன் புன்டையை மறைத்திருந்தாள் கால்களை விரிக்குமாறு கேட்டேன் அவளோ வெட்கமாக தலை குனிந்தாள் அவளின் நிலையுணர்ந்த நான் மேலும் அவளை சூன் ஆக்கவேன்டும் என என்னினேன் அவளை முழுநிர்வானமாக்க஠?n;னன் நானும் நிர்வானமானேன் அவளின் முலைக்காம்புகளை மென்மையாக கடித்து கசக்கினேன் அவளோ எனது தலையை அமுக்கி பிடித்தாள் அவளின் முலைகளின் அரைப்பகுதி என் வாய்க்குள் இருந்தது இப்படியே மாறி மாறி கசக்கியும் சப்பியும் நிறைய நேரம் செய்தேன் அவளோ போதும் போதும் ஆஹ்ஆஹ் ம்ம்ம் என்று உளறினாள் நான்மெதுவாக அவள் கூதி பக்கம் என் கையை வருடியவன்னம் கொன்டு சொன்றேன் சிறிதாக அவள் கால்களை விரித்து இருந்தாள் நான் புன்டையின் மேற்பரப்பை மெதுவாக கசக்கி பருப்பை கண்டுபிடித்து பருப்பில் புறான்டினேன் அவன் புன்டை ஈரமாகவும் ஓரஞ்சு பழத்தின் இதழ்கள் போன்ற நிறத்திலிருந்தது அவள் கூதியை நக்கிn;னன் அவள் இடுப்பை அசைக்க தெடங்கி விட்டாள் இறுக்கமா இடுப்பை அமுக்கிக் கொன்டு எனது மை பூசும் வைபவம் இனிதே முன்னெடுத்துச் சென்றேன் நீண்ட நேரமாக நக்கினேன் அவள் கால்களாள் என்னை எனது தலையை நெரித்தாள் போதும் போதும் ப்ளீஸ் ஆஹ் ஆஹ் வலிக்குது ஆஹ் ஆஹ்ஹ்ஹ்ஹம் ம் ம் என்றல்லாம் முனங்கினாள் நான் தெடர்ந்து நக்கினேன் கூதி இன்ப நீரை வெளியிட்டது வந்த தன்னியை பருகிய வண்ணம் நக்கினேன் என் தலையை பிடித்து இழுத்து எனக்கு வந்து விட்டது உங்க சுன்னியை நான் சூப்பிய பின் உள்ள விடுங்க என்றாள் என் சுன்னியை இழுத்து இழுத்து சூப்பினாள் என்னை அறியாமலே உளரினேன் சுன்னியின் விரைப்பு கூடியது சுன்னியை விடு வித்துக்கொன்டு அவள் கால்கலை வரித்து வைத்து என் சுன்னி தலப்பால் அவள் புன்டையின் மேற்புறத்தில் உரசினேன் அவள் அவள் உணர்ச்சி கூடி உள்ளே விடுமாறு பணித்தாள் மெதுவாக கீழ் இறக்கி பொஸிஸன் பார்த்து தள்ளினேன் என் குஞ்சி மெதுவாகஉற்சென்றது அவள் ஸ் ஸ் ஸ் ம்ம்ம்ம் ஆஹ் என்றாள் ரொம்பவும் டைடாக அவள் புன்டை இருந்தது நானும் உன்னி உன்னி ஓத்தேன் அவள் உச்சத்தை ஏற்கனவே அடைந்து இருந்ததால் எனது இடிகள் ஒவ்வொன்றும் அவளுக்கு பெரும் இன்ப வேதனையாக இருந்தது அவளது புன்டையிலிருந்து தன்னி வழிந்தோடியது எனது சுன்னி விறைத்தது நான் வேகமாக ஆட்டத்தொடங்கிn;னன் அவள் எனக்கு முத்தமிட்டாள் உதட்டை கடித்தாள் என் சுன்னி தன்னியைஅவள் புன்டையில் விம்மி விம்மி கக்கியது மெதுவாக எனதுஇடிகள் ஓய்ந்தன அவள் உதட்டை விடுவித்தாள் நானும் சுன்னியை எடுத்தேன் சுன்னியிலிருந்து அவள் தன்னியும் என்தன்னியுமாக வடிந்தது அவளுக்கு சற்று சப்பக் கெடுத்தேன் எனக்கு கூச்சம் அதிகமா இருந்ததால் எடுத்துக் கொன்டேன் அவளாள் எழுந்திருக்கக் கூட முடியவில்லை அவள் நைட்டியை அணிவித்து விட்டு எனது உடைகளையும் சரி செய்து விட்டுஅவளுக்கு முத்தம் ஒனறு கொடுத்துவிட்டு சோபாவில் களைத்துப் போய் சரிந்து படுத்தேன்

அண்ணியின் பிங்க் நிர பின்துவாரத்தை ஆசைதீரும்வரை நக்கினேன் - காம கதைகள்


எனது அண்ணி மிகவும் சிவந்த நிறம்,இரு குழந்தைகளுக்கு தாயாகிவிட்டதால் அவள் மாங்கனிகள் சற்றே பெரிதுமாய் கொஞ்சம் தொங்கி அழகைக் கூட்டியதுஅன்று அண்ணன் இரவு பகுதி வேலைக்கு சென்றிடவே அவள் தன் இரு குழந்தைகளை அவள் அறையில் தூங்கவைத்துக் கொண்டிருந்தாள்.நான் கூடத்தில் அமர்ந்து ஒரு ஆங்கிலகாதல் படம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன், அப்போது அவளும் அறையில் இருந்து வந்து என்னோடு சேர்ந்து ஒரே சோஃபாவில் அமர்ந்து படம் பார்த்தாள், அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு முத்தக்காதல் காட்சி வரவே சற்று கூச்சப்பட்டு நான் அவளை பார்த்து விட்டேன். உடனே அவள் என்னை பார்த்து சிரித்துக் கொண்டே கேட்டாள். நீ இதுபோல் உன் தோழியை முத்தமிட்டு இருக்கியா என்றாள். நான் அதற்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை என்றேன் கூச்சத்துடன், உடனே அவள் என்னிடம் கூறினாள் நான் உன்னிடம் தோழி போல்தானே பழகுகிறேன் உனக்கு நான் முத்தம் தருகிறேன் என்று இன்ப அதிர்ச்சி தந்து என்னை வாரி அணைத்துக் கொண்டாள். என்னை அணைத்து என் உதட்டைக் கவ்வி எனக்கு மூச்சு முட்டும் வரை என் எச்சிலை பருகினாள். அவளின் எச்சிலின் சுவையும் அவள் அடித்திருந்த டெய்லி லவ் பர்ஃப்யுமும் வாசனையும் என்னை இன்னும் உணர்ச்சியாக்கியது.நான் என்னையும் அறியாமல் அண்ணி ஐ லவ் யு என்று சொல்லிவிட்டேன் உடனே இந்த வார்த்தைக்கே உனக்கு நான் அடிமைடா செல்லம் என்று சொல்லி மீண்டும் என் உதட்டை கவ்வி மீண்டும் மூச்சுமுட்டவைத்தாள்.என் அழகிய அண்ணி அவளை என் அறைக்கு தூக்கிச்செல் என்றாள்.அவளின் பஞ்சு தேகத்தை என் பஞ்சு மெத்தையில் படுக்கவைத்து மெல்ல அவள் ஆடைகளைக் விடுவித்தேன்,நான் ஏங்கிய அண்ணியை ப்ராவும் பேண்டீசுடன் பார்த்தவுடன் என் தம்பி நன்றாக விரைத்து நின்றது,நான் என் அண்ணியின் ப்ராவை கழற்றி முலைகளில் ஒன்றை சப்பிகொண்டு மற்றொன்றை மசாஜ் செய்தேன் அண்ணி என் தலையை அவள் மார்போடு அழுத்தி நன்றாக் கடிடா செல்லம் என்றாள். அவளின் உணர்ச்சியின் முனங்க*ல்க*ள் என்னை இன்னும் வெறி ஏற்றியது. அவளின் முலை காம்பு கூட சிவந்த நிறம். அவள் உணர்ச்சியில் முனகிக்கொண்டிருக்க நான் என் நாக்கால் அண்ணியின் கிளிவேஜை நன்றாக நக்கி அவள் முலைகளை கடித்தேன் அண்ணியின் அழகிய தொப்புளை நக்கினேன்,அண்ணி என்னை மெத்தையில் தள்ளி என் தம்பியை கையால் உருவி விட்டு பின்பு சப்ப தொடங்கினாள்,நான் பரவசத்தின் உச்சிக்கே சென்றேன்,என் தம்பி சில நிமிடத்தில் அண்ணியின் வாயிலேயே தேனை ஊற்றியது,அண்ணி என் தேனை முழுவதும் சிந்தாமல் சுவைத்தாள்,எனக்கோ என் தம்பி சுருங்கி விட்டது. பிறகு அண்ணி சென்று பல் துலக்கி வாய் கொப்பளித்துவிட்டு வந்தாள். அண்ணியை பேண்டீசுடன் டாப்லெசாக பார்க்க மீண்டும் என் தம்பி உயிர்பித்தது. நான் அண்ணியை மெத்தையில் படுக்கவைத்து பேண்ட்டிசை கழற்றினேன். அண்ணியின் புண்டை பிங்க் நிறத்தில் இருந்தது. மெல்ல புண்டைக்குள் விரலை விட்டேன். அண்ணி உணர்ச்சியில் முனகினாள்,அண்ணியின் புன்டையில் தேன் சுரந்தது. என் விரல் அன்னிக்கு நல்ல சுகம் கொடுத்தது,நான் குனிந்து அண்ணியின் புண்டையை நக்கினேன் அப்போது அவள் புண்டையில் இருந்து ஸ்டிராபரி வாசம்.அது என்னை இன்னும் உணர்ச்சி ஏற்றியது, அண்ணி கூறினாள் நான் உணக்காகத்தான் புண்டைக்கு அடிக்கின்ற ஸ்டிராபரி பர்ஃபுயும் அடித்தேன் நல்லா நக்குடா என் செல்லம் என்றாள் , நான் அண்ணியின் புன்டையை நக்கிநாக்கை நன்றாக உள்ளே விட்டு நக்கினேன் அண்ணி உணர்ச்சிதாங்காமல் நெளிந்தாள், அண்ணியை நான் குப்புர படுக்க வைத்து அவள் பின்புர மேட்டை நக்கினேன் கடித்தேன் அண்ணி தன் பின்துவாரத்தை கூட சுத்தமாக வைத்து இருந்தாள் .பின்துவாரம்அறுவறுப்பானது என்று இதுவரை நினைத்து வந்த நான், என் காமத்தாலும் அண்ணியின் மேல் உள்ள மோகத்தினாலும் அறுவறுப்பை மறந்து அண்ணியின் பிங்க் நிர பின்துவாரத்தை ஆசைதீரும்வரை நக்கினேன்,அண்ணி என்னிடம் சீக்கிரம் புண்டைல விடுடா செல்லம் என்றாள், அண்ணி படுத்துக்கொண்டு காலைவிரித்து புண்டையை காண்பிக்க நான் என் தம்பியை உள்ளே விட்டேன்,அண்ணியின் புண்டை அவ்வளவாக டைட்டாக இல்லைஇருந்தாலும் நன்றாக தம்பியை கவ்விகொண்டது. மெல்ல வேகமெடுத்து விட்டு விட்டு எடுத்தென்,அண்ணி அளவில்லா இன்பம் தந்தாள்.10 நிமிடத்திற்கு பிறகு அண்ணியின் புண்டையில் தேன் நிரைய வந்தது. பின் தம்பி என் தேனை பாய்ச்சியது,பின் அண்ணி என் உதட்டை கவ்வி முத்தமிட்டு கொண்டே இருந்தாள் வெகுநேரம்,பின் அண்ணி என்னிடம்ஐ லவ் யு செல்லமென்று சொல்லிவிட்டு தூங்க சென்றுவிட்டாள் ,நானும் அண்ணியை அனுபவித்த சந்தோசத்தில் தூங்கினேன்

“ டே மவனே என்னடா அதுக்குள்ள தண்ணியை கக்கிட்ட- காம கதைகள்

என் வீட்டில் நானும் என் அண்ணன் மட்டும் தான் . அப்பா மதுரையில் ஜவுளி வியாபாரம் செய்கிறார். வாரத்திற்கு ஒரு முறை வருவார். அப்பா வரும் நாட்கள் எனக்கு ரொம்ப சந்தோசமாக இருக்கும். அப்பா ஊரில் இல்லாத நாள்கள் என் அம்மா உடன் தான் சித்தி படுத்து உறங்குவார்கள். அப்பா வந்தஉடன் அம்மா அப்பாஉடன் ரூமில் படுத்து கொள்வார்கள். நானும் சித்தியும் ஹாலில் படுத்து கொள்வோம். என் அண்ணன் யாரிடமும் பேச மாட்டான் . அவனுண்டு அவன் படிப்பு என்று இருந்து விடுவான். காலேஜ் முதல் வருடம் படிக்கிறான். அவன் இரவு படித்து விட்டு தனி ரூமில் படுத்து கொள்வான். நான் பிளஸ் ஓன் படிக்கிறேன். அப்பா வராத நாட்களில் நான் ஹாலில் டிவியில் பேஷன் ஷோ மற்றும் எந்த சேனலில் எவள் மாராப்பு விலகி முலை பந்து தெரிகிறது என்று பார்த்து கை அடித்து விட்டு தான் தூங்குவதை வழக்கமாக்கிருந்தேன். அப்பா வரும் நாளில் சித்தி தூங்கும் போது தெரியும் அவள் முலை மேட்டை பார்த்து கை அடிப்பேன். அவள் பெரும்பாலும் பிரா போடுவது கிடையாது. அந்த சமயங்களில் நைசாக அவள் அருகில் போய் மேல் பட்டன்கள் இரண்டை கழட்டி விட்டு பாதி தெரியும் முலையை பார்த்து படுத்து கொண்டே கை அடிப்பேன். அன்று வெள்ளிகிழமை அப்பா இரவு 8 மணிக்கு வந்தார்கள். வீட்டில் அனைவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து சாப்பிட்டோம். பின் அனைவரும் மொட்டை மாடிக்கு சென்று கதை பேசிகொண்டிருந்தோம். அப்பா அருகில் அம்மா உக்காந்து இருந்தார்கள். நானும் அண்ணனும் சித்தி அருகில் இருந்தோம். அப்பா போன வாரம் வியாபாரத்தில் நடந்தவைகளை சொல்லி கதை பேசிகொண்டிருந்தார். நங்கள் அதை கேட்டு கொண்டு இருந்தோம். நான் சித்தியின் முலை மேட்டை பார்த்து கொண்டு இருந்தேன். அப்பா சரி நேரமாகிவிட்டது தூங்க போவோம் என்றார். அப்பா அம்மாவின் இடுப்பில் கை வைத்து அணைத்து கொண்டு அம்மாவை கீழே கூட்டி போய்விட்டார். அண்ணனும் ‘ நானும் கீழே போகிறேன் நாளை படிக்கணும்” என்று கீழே போய்விட நான் சித்தியிடம் என்ன சித்தி தூக்கம் வரலியா என்றேன். “ இல்லைடா மதியம் நல்லா தூங்கிவிட்டேன் கொஞ்சம் நேரம் காற்று வாங்கிட்டு வாரேன் நீ போய் படிடா என்றாள். “ இல்ல சித்தி எல்லாம் படிச்சாச்சு. தலை வலிக்குது கொஞ்ச நேரம் நானும் இருந்துட்டு போறேன் என்றேன். எண்டா தலை வலிக்குதா நான் தடவி விடவா என்றாள். வேண்டாம் சித்தி கொஞ்ச நேரத்தில் சரியாகிவிடும் என்றேன். டே வாடா ரெம்ப பிகு பண்ணாதே வந்து மடியில் படு என்றாள். சித்தி வழிய வந்து மடியில் படுக்க சொல்லுகிறாள் பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போல இருந்தது எனக்கு. வேண்டாம் சித்தி என்று பிகு பண்ணுவது போல நடித்தேன். “ வாடா” என்று கையை பிடித்து இழுத்து மடியில் போட்டாள். சித்தி மடியில் தலை வைத்தேன். அண்ணாந்து பார்த்தேன். இரண்டு மலைகளுக்கு நடுவே படுத்து போலிருந்தது. சித்தி ஒரு கையை என் நெஞ்சில் போட்டு ஒரு கையால் என் தலை முடியை வருடி நெற்றியை அமுக்கி விட்டாள். எனக்கு சொர்க்கத்தில் மிதப்பது போலிருந்தது. நான் எனது இரு கைகளையும் கொண்டு அவளை கட்டி இருக்கினேன். அவள் இரண்டு முலைகளுக்கு நடுவே என் தலையை புதைத்தேன். பஞ்சு பொதி போல மெத்து மெத்து என்று இருந்தது. தலையை முலைகளுக்கு நடுவே அசைத்து முத்தம் கொடுத்தேன். சித்தியும் என்னை இறுக்கி அணைத்து என் நெற்றியில் முத்தம் கொடுத்து அணைத்து கொண்டாள். நான் கையை தளர்த்தி அவள் முலைகளை ஜாக்கெட்டுடன் அமுக்கினேன். அவளும் வெறி கொண்டவளாய் என் உதட்டில் முத்தம் கொடுத்து எச்சில் படுத்தினாள். நானும் அவள் வாய்க்குள் என் நாக்கை உள்ளே விட்டு அவள் எச்சிலை உறுஞ்சினேன். அவளை மல்லாக்க படுக்க வைத்து அவள் மாராப்பை விலக்கினேன். பிரா போடாமல் ஜாக்கெட்டுக்குள் முலை பந்துகள் பிதுங்கியது. முலை கோட்டில் முகம் வைத்து என் நாக்கால் கோலம் போட்டேன். பின் முகத்தை கிழே இறக்கி அவள் வயிற்றில் முத்தம் கொடுத்து கையால் அமுக்கி விட்டேன். தொப்புளுக்குள் நாக்கை விட்டு நக்கினேன். அவள் என் தலையை பிடித்து அமுக்கினாள். பாவாடை முடிச்சை அவிழ்த்து தொடை நடுவே கையை வைத்து பார்த்தேன். அவள் புண்டையில் காடு போல மயிர் அடர்திருந்தது. புண்டை மயிரை கொத்தாக பிடித்து நடு விரலை வைத்து பிளவில் கிழிருந்து மேலாக தேய்த்தேன். கொல கொல என்று காம நீர் சுரந்து கொண்டிருந்தது. நடு விரலையும் பெரு விரலையும் வைத்து புண்டை பருப்பை பிடித்து அமுக்கி நிமிண்டி விட்டேன். சித்தி டே குமார் நீ ரொம்ப மோசம்டா எங்கடா இதையெல்லாம் படிச்ச என்றாள். இதுக்குன்னு டியூஷன் படிக்க முடியும்மா சித்தி உங்க முலையை பார்த்து எத்தனை நாளா கை அடிச்சுருக்கேன். சித்தி உங்க புண்டையில இவ்வளவு மயிர் வைச்சுருக்கிங்க என்றவாறே பாவாடையை அவிழ்த்து தொடையை அகட்டி பார்த்தேன். “ குமார் இப்ப வேண்டாம் எல்லாரும் தூங்கிய பிறகு பண்ணலாம்டா” என்று எழுந்திருக்க முற்பட்டாள். எனக்கோ சுன்னி விரைத்து அவள் புதரில் வைத்து இடிக்க தயாராய் இருந்தது. “ சித்தி ப்ளீஸ் சித்தி” என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் மீது படர்ந்து அவள் உதட்டில் முத்தம் கொடுத்து கன்னங்களை வருடினேன். கைகள் முலையை பிசைய கழுத்தில் முகம் பதித்து சித்தி உங்க குண்டு முலையை பார்த்தாலே உடனே கை அடிக்கணும் போல இருக்கு சித்தி.” டே குமார் எத்தனை நாளா புண்டை அரிப்பை அடக்கி வைச்சிருக்க- உங்க அம்மாவும் அப்பாவும் போடும் ஓல் ஆட்டத்தை பார்த்து புண்டையில கையை விட்டு ஆட்டி என் காம தாகத்தை தீர்துக்குவேன். நீ எனக்கு மகன் முறை இருந்தாலும் பரவாஇல்லை என்று முடிவு பண்ணிதான் உன்னை வளைக்க முடிவு செய்தேன். நீ என்னை பார்த்து ஏங்குவதும் அடிக்கடி ஓர கண்ணால் முலையை பார்த்து ரசிக்கிறது தெரியும் குமார் அதான் உனக்கு புண்டையை விரிச்சேன். என் புண்டை தாகத்தை சுன்னியை விட்டு தீர்த்து வை என் மவனே“ என்று சொல்லிக்கொண்டு லுங்கிக்குள் கையை விட்டு சுன்னியை பிடித்து உருவி முன் தோலை பின்னுக்கு தள்ளி சிவந்த மொட்டு பகுதியை தடித்த உதடுகளால் எச்சில் படுத்தி சுன்னி முழுவதையும் உள் வாங்கி சூப்பினாள். அவள் வாயில் சுன்னி விரைத்து துடிக்க சித்தியின் தலையை பிடித்து அமுக்கினேன். சுன்னி அவள் தொண்டை குழி வரை போய் இடித்தது. தலையை முன்னும் பின்னும் ஆட்டி சுன்னியை படு வேகமாக உறிஞ்சினாள். எனக்கு தாங்க முடியாத சுகத்தில் அவள் வாய்க்குள் விட்டு இடிக்க தண்டிலிருந்து தண்ணி தொண்டை குழிக்குள் இரண்டு நிமிடம் சுன்னியை வாய்க்குள்ளே வைத்து ஒரு சொட்டு விடாமல் குடித்து வெளிய எடுத்து சுன்னியின் அடி கொட் டையை வருடி முத்தம் கொடுத்து எழுந்தாள். “ டே மவனே என்னடா அதுக்குள்ள தண்ணியை கக்கிட்ட”. “ சித்தி உங்க முலையையும் புண்டையும் பார்த்து இவ்வளவு நேரம் தாக்கு பிடிச்சதே அதிகம் சித்தி உங்க புண்டையில பருப்ப கடிச்சு நக்கனும் போல இருக்கு என்றேன். “ டே உன் சுன்னியை உம்பி தண்ணி குடிச்சதுல என் புண்டையில தேன் நிறைய ஒழுகுதுடா வாடா மவனே வந்து நக்கி குடிடா ” என்று கால்களை அகட்டி புதர் புண்டையில் என் முகத்தை வைத்து அழுத்தினாள். புண்டை பருப்பில் என் உதட்டை வைத்து மோப்பம் பிடித்தேன். புண்டை தேன் வாசமும் மயிர் வாசமும் கலந்து ஒரு விதமான இன்ப வாசனை வீசியது. இந்த வாசனை எங்கும் நுகர்ந்தது இல்லை. புண்டைக்கே என்றுள்ள தனி வாசனை. மோப்பம் பிடித்து கொண்டே பருப்பின் நுனியில் நாக்கை வைத்து ஆட்டினேன். “ டே மவனே என் ராசா பருப்பை கடிச்சு கொதறுடா ” என்று சித்தி வெறி கொண்டவளாய் என் தலையை பிடித்து பலமாக அமுக்கினாள். தலையை பிடித்து அமுக்கிய அமுக்கலில் புண்டை குழிக்குள் நாக்கு நுழைந்து விட்டது. புண்டை குழி தேன் நிரம்பிய குளம் போலிருந்தது. நாக்கை உள்ளே நீட்டி தேனை உறிஞ்சினேன். புண்டை குளத்தில் தேனை உறிய உறிய அமுத சுரபி போல தேன் சுரந்து கொண்டே இருக்க நான் உறுஞ்சி குடித்தேன். வாய்க்கால் ஓடையில் தண்ணீர் வருவது போல புண்டை ஓடையில் தேன் வழிந்து கொண்டிருந்தது. புண்டை மயிரை விலக்கி பருப்பை விரலால் ஆட்டி நிமிண்டி பற்களால் கடித்து நக்கினேன். நடு விரலை குழிக்குள் நுழைத்து விட்டு விட்டு ஆட்ட சித்தி தொடைகளை இறுக்கினாள். “ டே சுன்னி மவனே சுன்னியை தாடா என் புண்டையை வாயை வைச்சு கிளறி குளமாக்கிட்ட என்னால் தாங்க முடியல சுன்னியை கொண்டாடா” என்று என்னை பிடித்து மேலே இழுத்தாள். சித்தி வாயில் என் சுன்னி நுழைய என் வாயை அவள் புண்டை மேட்டில் வைத்து தேய்த்தேன். சித்தி மும்முரமாக என் சுன்னியை உம்பி கடித்தாள். என் தண்டு விரைக்க ஆரம்பித்து அவள் தொண்டை வரை பொய் இடித்தது. சுன்னியை நாக்கால் வருடி அடி கொட்டையை கையால் உருட்டி பிசைந்தாள். நானும் அவள் தொடைகளை விரித்து புண்டை மேட்டின் மயிர்களை வருடி பருப்பை கடித்து உறிஞ்ச சித்தி குண்டியை துக்கி கொடுத்தாள். இதற்க்கு மேலும் சித்தி வாயில் என் சுன்னி இருந்தால் போன தடவை மாதிரி கஞ்சியை உறிஞ்சி விடுவாள். முதன் முதலாக என் சுன்னியை என் சித்தியின் தங்க புண்டையில் விட்டு ஓக்க வேண்டும் என்ற அவள் ஆவலில் வாயில் இருந்து சுன்னியை வெடுக்கென்று வெளியே எடுத்தேன். டே சுன்னி மவனே எண்டா சுன்னியை எடுத்த தாடா என்றாள். சித்தி நீ கள்ளிடி சுன்னியை உம்பியே கஞ்சியை உறிஞ்சிடுவ உன் புண்டையில நான் நாக்கு மட்டும் போட்டா போதுமா- புண்டையில சுன்னியை விட்டு குத்தனுமுல என்று புண்டை பிளவில் தடித்த சுன்னியை உள்ளே நுழைத்தேன். ஏற்கனவே காம நீர் சுரந்து கொல கொல வென்றுந்ததால் புண்டையில் சுன்னி பொந்துக்குள் பாம்பு நுழைவது போல எளிதாக போனது. சூடாக இருந்த புண்டைக்குள் என் சுன்னி மேலும் ததகவென கொதித்தது. சித்தியின் பப்பாளி முலைகளை கைக்கு ஒன்றாய் பற்றி பிசைந்து கொண்டே குண்டியை தூக்கி தூக்கி அடித்தேன். சுன்னி அவள் அடி புண்டை வரை போய் மோதியது. சித்தி உணர்ச்சி கொந்தளிப்பில் உதடுகளை கடித்து கொண்டு முனங்கினாள். எ ராசா ..ம்ம் .ம்ம் ஆ .ஆ என் புண்ட …….. மவன ..ம்ம்ம் ..ம்ம்ம்ம் .. ஆ ஆ என்று முனகிகொண்டு கால்களை தூக்கி என் குண்டி பின்புறம் போட்டு இறுக்கி கட்டி பிடித்து கன்னத்தில் முத்தம் கொடுத்தாள். நான் ஆழமாக சுன்னியை விட்டு குத்திக்கொண்டு சித்தி என் ஆசை சித்தி நல்ல இருக்கா .சித்தி ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு சித்தி . என்று சொல்லிக்கொண்டு இடிக்க .. தண்டிலிருந்து குபுக் குபுக் .. கென்று கஞ்சி அவள் புண்டை குழிக்குள் இறங்குவது தெரிந்தது. அப்படியே சித்தி மீது படுத்து கொண்டேன். விறைத்த சுன்னி கஞ்சியை வெளியேற்றியதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுன்னி சுருங்க தொடங்கியது. சுன்னியை அவள் புண்டையிலிருந்து எடுக்காமலே தானாகவே வெளியே வந்தது. சித்தி என்னை இறுக அணைத்து மவனே நான் பிறந்தது வேஸ்ட் என்று நினைத்தேன் நீ சொர்கத்தை காட்டி அசர வைத்து விட்டாய்“ சித்தி உன்னை மாதிரி எனக்கு பொண்டாட்டி கிடைத்தால் தினமும் அவள் முலை சப்பி தேன் குடித்து இடித்து கொண்டிருப்பேன். எப்போதும் நீதான் என் பொண்டாட்டி என்று சொல்லி என் செல்ல சித்தியை இறுக்கி அணைத்து கொண்டேன்.

மறுபடியும் நன்றாக வாயில் விட்டு நன்றாக உரிஞ்சினேன்- காம கதைகள்

என் பெயர் ஜெயா . குளியல் அரையிலிருந்து அப்படியே, அந்த ஜெட்டி பாடியுடன் பெட்ரூம்மிற்கு சென்றேன். அவர் அசதியால் நன்றக தூங்கி கொண்டு இருந்தார். எழுப்ப மனம் இல்லாமல், அவரையே பார்து கொண்டு இருந்தேன். எப்படி அவரை கோபபடாமல் எழுப்புவது? மெதுவாக அவருடைய லுங்கியை தூக்கி பார்தேன். அவருடைய குஞ்சும் அவரை போலவே தூங்கிகொண்டு இருந்தது. மெதுவாக அவருடைய பூலை என்னுடைய வாயில் வைத்து சப்பினேன். குன்சு சின்னதாக இருந்ததால் முழுவதுமாக வாயில் போய்விட்டது. முந்தோலை பின்னாடி தள்ளிவிட்டு அவருடைய மொட்டை நாக்கினால் வருடிவிட்டேன். மெதுவாக அவருடைய பூல் எழும்ப ஆரம்பித்தது. மறுபடியும் நன்றாக வாயில் விட்டு நன்றாக உரிஞ்சினேன். அவர் பூலை சப்பிகொண்டே என்னுடைய கூதியில் விரலை விட்டு ஆட்டிகொண்டு இருந்தேன். மெதுவாக அவர் முனக ஆரம்பித்தார். இதுதான் சமயம் என்று வாயில் இருந்து பூலை எடுத்தேன். கையினால் நன்றாக மேலும் கீழும் ஆட்டினேன். முன் தோலை கீழே தள்ளி, மொட்டு பகுதியை மெதுவாக சொரிந்து விட்டேன். நன்றாக வழு வழுப்பாக இருந்தன்னால் அவருடைய உணர்சிகளை மேலும் தூண்டி இருக்க வேண்டும். மெதுவாக வேகத்தை கூட்டினேன். அவருடைய முனகல் மேலும் அதிகரித்தது. என்னுடைய உணர்சிகளை என்னால் கட்டுபடுத்த முடியவில்லை. கூதியில் இருந்து குடம் குடமாக திரவம் வழிந்து கொண்டு இருந்தது. நடப்பது நடக்கட்டும் என்று, என்னுடைய கூதியை அவருடைய பூலில் நுழைக்க தயார் ஆனேன். என்னுடைய ஜட்டியை அவிழ்து எறிந்தேன். அப்படியே கூதியை விரித்து அவருடைய பூலில் உட்கார்ந்தேன். அவர் மெல்ல கண் விழித்து, என்னை பார்து, என் பூலை மட்டும் சப்பினியே. உன் கூதியை நான் நக்க வேண்டாமா? கூதியை காட்டுடி என்று கட்டளை இட்டார். நான் அசந்து போய்விட்டேன். நான் தவித்த தவிப்பை அவர் பார்து அனுபவித்தார் போலும். அப்படியே அவருடைய கைகளால் என்னுடைய முலைகளை பிசைந்தார். பிறகு அப்படியே படுக்கையில் என்னை சாய்க போனார். நான் எழுந்து என்னுடைய கூதுயை விரித்து அவ்ருடைய வாய்கு நேராக உட்கார்ந்தேன். அவர் மெல்ல அவருடைய நாக்கால் கூதியை வருடிவிட்டார். கூதியில் இருந்து வழிந்த நீரை நன்றாக நக்கினார். அவருடைய விரல்களால் கூதியை விரித்து, நாக்கை நண்றக உள்ளே விட்டு நக்கினார். எனக்கு சுகமோ சுகம் அப்படி ஒரு சுகம். அவர் கூதியை நக்கி கொண்டே என்னுடைய குண்டியை பிடித்து அழுத்தினர். அவர் குண்டியை அழுத்த அழுத்த, கூதி அவருடைய வாயில் மேலும் அழுத்தியது. நாக்கை வெளியில் எடுத்து, அப்படியே பருப்பை நிமிண்டினார். என்னை அவருடைய வயில் இருந்து எழுந்திருக்க சொல்லி, அப்படியே படுக்கையில் சாய்தார். குண்டியின் அடியில் இரண்டு தலைகாணியை நுழைத்து, அவர் படுக்கையின் கீழே உட்கார்ந்து, நடு விரலை கூதியில் விட்டு விரலை ஆட்டினார். அப்படியே மெதுவாக விரலை கூதியில் உள்ளே சுழட்ட்றினார். அவர் விரலை மெதுவாக மடக்கி, கூதியில் உள்ளே இருக்கும் மேல் பாகத்தை வருடினார். ஆஹா என்ன ஒரு இன்பம். என்னுடைய கால்களை இருக்கினேன். அவர் மேலும் மேலும் அந்த மேல் பாகத்தை வருடினார். நான் கண்ணை மூடிக்கொண்டு மெதுவாக முனகினேன். கூதிகுள்ளே ஏதோ ஒரு பாகத்தை அவர் தொட்டு இருக்கவேண்டும். இது நாள் வரை அவர் இப்படி கூதியில் விரலை மடக்கி மேல் பாகத்தை தடவி விட்டதே இல்லை. என்னுடைய உணர்சிகள் இப்போது உச்ச கட்டத்தை அடைந்தது. நானே என்னுடைய முலைகளை பிடித்து கசக்கி கொண்டேன். கீழே அவர் இப்பே'து என்னுடைய கால்களை விரித்து, அவருடைய நாக்கால் கூதியின் பருப்பை நிமிண்டிநார். விரலை எடுக்காமல் மெதுவாக ஆட்டிகொண்டே பருப்பை உரிஞ்ஞினார். நானோ கண்னை மூடிக்கொண்டு அவர் செய்வதை எல்லாம் அனுபவித்து கொண்டு இருந்தேன். பருப்பை உரிஞ்ச உரிஞ்ச கூதியில் மூத்திரம் பேய்வதை போல ஒரு உணர்சி. அவரை எழுந்திருக்க சொல்லி, அவருடைய பூலை உள்ளே விட்டு ஆட்ட சொன்னேன். அவரோ, என்னை குப்புர படுக்க் வைத்து, என்னுடைய குண்டியை பிசைந்தார். பிறகு, என்மேல் ஏரி படுத்து, அவர் பூலை என் குண்டியில் மெதுவாக தேய்தார். அவருடைய கைகளால் முலைகளை பிசைந்து கொண்டே, கழுத்தில் அழுத்தமாக முத்தம் கொடுத்தார். கொஞ்ச நேரத்தில் அவருடைய பூலை மழு மழு எண்று இருக்கும் என்னுடைய பெரிய தொடைகளூக்கு நடுவே வைது ஆட்ட தொடங்கினார். அவருக்கு, இப்படி செய்வதில் ஒரு அலாதி இன்பம். ஒரு சில நேரம் இப்படி செய்தே அவருடைய கஞ்சியை என்னுடைய தொடைகளுக்கு நடுவே வடிப்பார். சூடான அவரது கஞ்ஞி என்னுடைய தொடை இடுக்கில் வழிவதை நானும் அனுபவிப்பேன். இந்த தடவையும் அப்படி தான் விடுவார் என்று எதிர்பார்து, மெதுவாக என் தொடைகளை வ்ரித்தேன். அவரே, விரிக்காதே. அப்படியே இரு என்று கூறினார். இப்படியே அவர் பூலில் இருந்து கொழ கொழப்பான திரவத்தை குண்டியிலும், தொடைஇடுக்கிலும் தேய்தார். எனக்கோ பொருக்க முடியாமல், அவரிடம், பூலை கூதியில் விட்டு ஆட்ட சொன்னேன். அவர், குண்டியில் திருப்தி அடைந்து, என்னை மல்லாக்க போட்டு, கால்களை வ்ரித்து, அவர் பெரிய, பூலை பிதுக்கி, கூதியின் பருப்பில் தேய்தார். அப்படி தேய்க தேய்க், என் கூதியின் நமைச்சல் அதிகரித்தது, எப்போடா, பூலை நன்றாக விட்டு ஆட்டுவார், என்று ஏங்கி கொண்டு, இன்னும் கால்களை அகலமாக விரித்தேன். இதை அவர் எதிர் பார்து, தன் பூல உள்ளே சொரிகினார். அவர் பூலை உள்ளே விட்டது தான் தாமதம். என் தொடைகளை அப்படியே இருக்கினேன். அவர், இன்னும் நண்றாக உள்ளே இழு என்று கூறி, அப்படி என் மேல் படுத்தார். என் கால்கலால் அவர் குண்டியை அழுத்தினேன். அவர் மெதுவாக மேலும் கீழும் ஆட்ட தொடங்கி, குண்டியை மேலே தூக்க, நான் கால்கலால் உள்ளே தள்ளுவேன். அப்படி அவரை மேலே வரமுடியாமல், என்னுடன் சேர்து இருக்க கட்டி கொண்டேன். அவர், இதர்க்கும் ஈடு கொடுத்து, பூலை, கூதியில் உள்ளே ஊர வைத்தார். நானே உணர்சியின் உச்ச கட்டத்தை அடைந்து, மெல்ல கூதியை, அவர் பூலில் ஆட்ட தொடங்கினேன். கூதியில், இருந்து கதகதப்பான நீர் அவரது பூலில் பட்டு, அவருக்கு ஒரு இன்ப கிளுகிளுப்பு ஏற்படுத்தியது. இதனால் அவர் என் முலைகளில் வாயை வைத்து, என் திராட்சையை, நக்கினார். மேலே ஒருபுறம் கசக்கலும் கீழே கூதியில் அடித்தலுமாக, வேலையை மும்மரமாக நடத்தி கொண்டு இருந்தோம். அவர் என் பிடியில் இருந்து விடுபட்டு, வேகமாக குத்த தொங்கினார். அவருக்கு, வெரி வந்து குத்த தொடங்கியதால், நான்னும் என் பிட்டங்களை நன்றாக தூகிகொடுத்தேன். சிறுது நேரத்தில், என் கூதியில் இருந்து, மதன நீர் பீய்து அடித்தது. அதே சமயத்தில் அவருடைய வீரனில் இருந்து, மன்மத நீரை சர் சர் என்று பீச்சி அடித்தார். இரண்டு பேரும் ஓரே சமயத்தில் உச்ச்கட்டத்தை அடைந்தோம்.

நீங்க ஓத்து கஞ்சியை கொட்டியவுடன் கவுந்து அடிச்சு படுத்து விடுவீங்க- காம கதைகள்

டேய் பொம்பிளைகளுக்கு ஒரு தடவை ஓத்தா போராதுடா. நீங்க ஓத்து கஞ்சியை கொட்டியவுடன் கவுந்து அடிச்சு படுத்து விடுவீங்க. பொம்பிளைகள் அப்படி இல்லை. மினிமம் ரெண்டு தடவையாவது ஓக்கணும் புரியுதா ? அனுப்பியவர் ரகுராமன் சென்னை கோடவுன் தெருவில் இருக்கும் ஒரு பெரிய ஜவுளி மொத்த வியாபார கடையில் நான் வேலை பார்கிறேன். கடை ஓனர் ஒரு சேட். எனக்கு படிப்பு ஏறாததால் இந்த வேலை தான் கிடைத்தது. ஒண்டி கட்டைக்கு இது போறும். வாழ்கையை ஜாலியாக வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தேன். எங்கள் கடைக்கு வண்ணரபேட்டை காவேரி இரண்டு மாதத்திற்கு ஒரு முறை வந்து மொத்தமாக நூறு புடவைகள் வாங்கி போவாள். ராயபுரம் வண்ணரபேட்டை பகுதிகளில் குடிசை மாற்று வாரியம் ஹவுசிங் போர்டு போன்ற இடங்களில் மாத தவணைக்கு வியாபாரம் பண்ணுகிறாள். காவேரி செம்ம கட்டை. வாயில் எப்போதும் வெற்றிலை பாக்கை போட்டு குதப்பிக்கொண்டு இருப்பாள். பெருத்த முளைகள். ரவுண்டான குண்டி. செக்ஸியாகவும் அசிங்கமாகவும் பேசுவாள். எங்க ஓனர் அவளிடம் நைசாக பேச்சு கொடுப்பார். என்ன காவேரி இவ்வளவு மெல்லிசு புடவை வாங்கி கொண்டு போறியே. வியாபாரம் ஆகுமா என்றார். அவள் சொன்னாள் ஏன் ஆகாது. இந்த புடவையை கட்டி கொண்டு வயசு பெண்கள் கணவனை பார்த்து சிரித்தால் அவள் கேட்டதை வாங்கி கொடுப்பார்கள். பக்கத்து வீட்டு காரனை பார்த்து சிரித்தால் அம்போ தான் அவன். அது சரி நீ உடுத்துவியா இந்த மாதிரி சாரி எல்லாம் என்று ஒரு முறை சேட் கேட்டார். என்ன சேட். இந்த மெல்லிசு புடவையை கட்டிகொண்டா எனக்கு யார் இருக்க என்னை கட்ட. என் வாழ்க்கைதான் தொலஞ்சு போச்சே. அதை பத்தி இப்போ வேணாம். புருஷனுக்கா பஞ்சம். எங்க ஏரியாவில் நிறய பேர் கிடைப்பாங்க. விட்டு தள்ளுங்க சேட். அதெல்லாம் இப்போ வேண்டாம். அது சரி. எங்களிடம் வாங்கி போற வியாபாரியே பாக்கியை டைம்ல தரமாட்டனுங்க. உன்கிட்டே வாங்கிற பொம்பிளைகள் எப்படி கரேட்டா கொடுக்கறாங்க. சேட் அது ஒரு தனி கதை. வெற்றிலையை துப்பி விட்டு கொஞ்சம் தண்ணி குடித்துவிட்டு சொன்னாள் சேட். நான் ஒரு முறை இரு முறை மரியாதையா கேப்பேன் . அப்படியும் அந்த செருக்கி கொடுகளைன்னா இருக்கவே இருக்கு நம்ம கையில் ஆயுதம். அந்த பொம்பிளையை பார்த்து நச்சுன்னு கேட்பேன். ஏன்டி என்கிடே புது புடவை வாங்கி கட்டிக்கொண்டு புருஷனை ராத்திரி பூர போடறே. அவன் கிட்டே துட்டை கறந்து கம்மல் வாங்கறே. அது எப்படி டீ வந்தது. என் புடவையால் தான்டி. மரியாதையா துட்டை வெட்டு. இல்லையேல் நான் பாக்க மாட்டேன். அந்த புது புடவை கட்டி இருக்கிற அன்னிக்கி எல்லோர் மத்தியிலும் உன் புடவையை உருவி உன்னை அம்மணமாக்கி விடுவேன். அவ்வளவு தான் கப் சிப்ப்னு பணம் வந்துடும். அன்றும் காவேரி நூத்துக்கும் மேல் புடவை வாங்கிகொண்டு போனாள். அவள் வெளியில் போவதால் மறு நாள் மாலை வீட்டுக்கு டெலிவரி பண்ண சொன்னாள். சேட் ஒத்துகொண்டார். மறு நாள் டி.வி.எஸ். மொபெடில் நான் அந்த புடவை பண்டில்களை எடுத்துகொண்டு அவள் வீட்டுக்கு போனேன். கொஞ்சம் கழ்டபட்டுதான் அவள் முகவரியை கண்டுபிட்டித்தேன். ஒரு வீட்டின் கடைசியில் அவுட் ஹவுஸ் போல இருந்தது. சின்ன வீடு. பெல்லை அடித்தேன். கதவு திறந்தேதான் இருந்தது. உள்ளே உட்கார் என்ற சத்தம் கேட்டது. சின்ன வீடு. ஒரு ரூம் கிட்சன் பாத் ரூம் போல இருந்தது. நான் அவளுக்காக காத்துகொண்டு இருந்தேன். காவேரி குளித்துவிட்டு மிக சிறிய துண்டை ஒன்றை கட்டிக்கொண்டு வந்தாள். அப்படி அவளை பார்க்கும்போது மேலே இருப்பது பாதி தெரிந்தது. முக்கால் வாசி தொடை திறந்து இருந்தது. அந்த கருப்பு பெருத்த தொடைகளில் முடி அதிகம் இருந்தது. அவள் என்னை பற்றி கவலைபடாமல் என்ன பாண்டியா எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து விட்டியா- எங்கே பண்டில்லை அவிழ் என்றாள். அவிழ்த்தேன். அவள் குனிந்து புடவைகளை எண்ணி பார்த்தாள். கொஞ்சம் பாக்கி இருந்தது. அதற்குள் அந்த சின்ன துண்டு அவிழ்ந்து கீழே விழுந்து விட்டது. காவேரி கொஞ்சம் கூட கூச்ச படாமல் வெட்கபடாமல் மீதி புடவைகளை எண்ணிவிட்டு கீழே குனிந்து துண்டை எடுத்து சுற்றிக்கொண்டு என்னை பார்த்து சிரித்தாள். என்னடா பாக்கறே- ஓத்தா இதுக்கு முன்னால பொம்பிளை கூதியை பார்த்தது இல்லை. பட்டிகாட்டான் யானையை பார்த்தமாதிரி என் புண்டையை பார்க்கறே. அப்படி என்னடா என்கிட்டே புதுசா இருக்கு. எனக்கு என்ன மூனு முளையும் ரெண்டு கூதியுமா இருக்கு. எல்லோருக்கும் போல மேல் ரெண்டு மாம்பழம் கீழே ஒரு கிணறு அவ்வளவுதான்டா. என்னடா நான் கேக்க கேக்க பதிலையே காணும். நக்கி பாக்கறியா என் கூதியை. இனிக்கிதா அல்லது உப்பு கரிக்குதானு- காவிரிக்கு பெரிய இளநீர் போன்ற முளைகள். தொங்கித்தான் இருந்தன. அந்த அரை வட்டம் கருப்பு ரொம்ப பெரிசா இருந்தது. பெரிய புண்டை. ஒரே கருப்பு முடி. புண்டை எங்கே இருக்குன்னு கூட தெரில அப்படி முடி மண்டி காடா இருந்தது. ஆனால் புண்டை மட்டும் இட்டிலி போல ஒப்பி இருந்தது. இப்போ நான் சொன்னேன். அக்கா ஏன் அக்கா இப்படி பேசறீங்க. நான் ஒன்னும் பண்ணலியே. ஓத்த நீ ஒன்னும் பண்ணாததால் தாண்டா உன்னை கேக்கறேன். என் புண்டை எப்படி இருக்கு. சரி உன் பூளை காட்டு என்று சொல்லி என் பதிலுக்கு காத்திராமல் என் பேண்டை இறக்கி என் பூளை பிடித்து உருவினாள். அவளை போலவே கருப்பு தடி. எனக்கும் பூளை சுற்றி கருப்பு சுருட்டை முடி. காவேரியின் புண்டையை பார்த்தவுடன் தன் பூள் தடித்து விட்டது. அதை கையில் உருட்டி ஒத்தா நீ கூட உன் பூளை நல்லாத்தாண்ட சோறு போட்டு வளத்து இருக்கே. இந்த வயசிலேயே உனக்கு இந்த தடின்னா இன்னும் நாலு கூதி பார்த்தா தேர் வடம் கணக்கா ஆயடும்டா உன் பூள். இந்த மாதிரி பூளை வித்துக்கொண்டு எத்தனை கூதிகளுக்கு பால் ஊத்தலாமடா . ஏண்டா வேஸ்ட் பன்னரே. உள்ளே போய் ஒரு பாயை எடுத்து போட்டாள். டேய் என் கூதியை நக்குடா என்றாள். அவள் காலை நன்றாக விரித்து காட்டினாள். இப்போதுதான் அவள் கூதியை முழுவதும் பார்க்க முடிந்தது. அந்த கருப்பு முடியை நீக்கிவிட்டு நக்கினேன். ஐயோ. ஓத்தா. நல்ல நக்கரடா. இதுக்கு முன்னாலே எவ கூதியை நக்கி இருக்கியாடான்னு கேட்டாள். இல்லை அக்கான்னு சொல்லி மீண்டும் அவள் புண்டையை கடிப்பது போல் நக்கினேன். ஓத்தா என்று கத்தினாள். அவள் புண்டை தண்ணீரை கொட்டியது. நான் என் வாயை எடுத்து விட்டேன். ஏன்டா மர மண்டை. பொம்பிளை கூதியில் தண்ணி வருவதே அபூர்வம். அப்படி வரும்போது அதை உறுஞ்சி குடிக்க வேண்டாமாடா மடையா. இப்படி வேஸ்ட் பண்ணிட்டியே. இன்னொரு தடவை நக்கும் போது இப்படி பண்ணாதே என்று அறிவுரை சொன்னாள். சரிடா. நக்கியது போறும். உன் பூளை உள்ளே விட்டு குத்து. நான் தான் காத்து கொண்டு இருக்கேனே. ரெண்டே மூச்சில் என் முழு பூளையும் காவேரி அக்காவின் புண்டைக்குள் புகுத்தி விட்டேன். ஓத்தா புண்டைக்குள் விட்டா ஒத்தேன் என்று அர்த்தமாடா. பவர்புல்ல குத்தவேனுமடா மடையா. அப்படி குத்தினால் தாண்ட பொம்பிளைகள் புண்டை மகிழும். பொம்பிளைகளும் மசிவாங்க. இம்மா பெரிய பூள் வெச்சுருக்கே. அப்பறோம் எதுக்குடா உள்ளே ஊற போட்டு இருக்கே. அக்கா நீங்க ஒன்னும் சொல்லலே. அதுக்குதான் காத்து இருக்கேன். இப்போ பாருங்க. உங்க புண்டையை என்ன பாடு படுத்தறேன். அப்படி சொல்லுடா என் சிங்கக்குட்டி. இந்த காவேரி புண்டைக்கு நீ சவால் விடரியாடா. ஓத்த இந்த புண்டையை ஜெயித்தவன் எந்த பூளனும் இல்லையடா. என் புண்டைக்கு பயந்து ஒக்கமுடியாமல் தாண்ட என் புருஷன் ஓடி போய்ட்டான். அப்பேற்பட்ட புண்டையடா எனக்கு. காட்டுடா உன் திறமையை. நீ ஜெய்கிரியா அல்லது தோக்கிரியான்னு பாப்போம். எனக்கும் அது பெரிய கவுரவ பிரச்சனை ஆச்சு. அவ்வளவு தான் என் சக்தி எல்லாம் சேர்த்து காவேரியின் புண்டையை தும்சம் பண்ணிக்கொண்டு இருந்தேன். எனக்கே தெரியாது எப்படித்தான் அந்த சக்தி வந்தது என்று. எல்லாம் காவேரியின் புண்டை ராசி போல இருக்கு. அடிச்சு தகர்த்தியதும் காவேரி கொஞ்சம் ஆடிபோனா. டேய் நல்ல ஒக்கரடா உன்னோட போட்டிக்கு வரலைடா. உன் பூளை உசுப்பெத்ததான் அப்படி சொன்னேன். விடாமல் குத்து பாக்கலாம் என்றாள். நான் விடவில்லை. என் பூளை முடிந்தமட்டும் வெளியே இழுத்து பின் உள் தள்ளி அந்த வண்ணரபேட்டை புண்டையில் ஆங்கர் போட்டு கொண்டு இருந்தேன்.அவளுக்கு தண்ணி வந்து விட்டது. இது எனக்கு சுலபமா போச்சு. பாசி பிடித்த பாறையில் கால் வைத்தால் எப்படி வழுக்குமோ அது போல என் பூள் அவள் புண்டைக்குள் வழுக்கி கொண்டு போச்சு. நடு நடுவில் அந்த பெரிய யாழ்ப்பான தேங்காய்களை கசக்கினேன். ஏன். காம்புகளை பல்லால் கடித்தேன். அவள் முனகினாள் . வேறு ஒன்றும் சொல்லவில்லை. எனக்கே ஆச்சர்யம்.இத்தனை நாழி எப்படி என் பூள் கஞ்சியை கக்காமல் இருக்கு என்று. சாதாரணமாக கை முட்டி அடிக்கும்போது ரெண்டே நிமிடம் தான். அதுக்குள் என் கையெல்லாம் கஞ்சி ஆகிவிடும். ஆனால் இன்னிக்கி எட்டு நிமிஷம் ஆச்சு. இன்னும் கஞ்சி வரும் அறிகுறியே காணும். இதுவும் காவேரியின் புண்டை ராசி போல இருக்கு. கொஞ்சம் நிறுத்தினேன். ஏண்டா கூதி மவனே. நிறுத்தி விட்டே. பாஸ்ட்ட ஹைவேயில் போற வண்டியை கொஞ்சம் நிறுத்தி பின் பாஸ்ட்டா ஓட்டணும்ன்ன எத்தனை நேரம் ஆகும். அதுபோல தாண்ட இதுவும். பாண்டியன் எக்ஸ்ப்ரஸ் கணக்கா ஒத்துவிட்டு இப்போ நிறுத்தி விட்டே . பின் பழைய ஸ்பீட் பிடிக்க நேரமாகுமேடா. நிறுத்தாதே. ஓத்தா எனக்கு ஓக்கும்போது நடுவில் நிறுத்தினா கெட்ட கோவம் வரும். சரி அக்கா என்று சொல்லி மீண்டும் என் வண்டியை ஓட விட்டேன். பழைய ஸ்பீட் வரவில்லை. அதுக்குள் அக்கான்னு கத்திகொண்டே காவேரியின் புண்டையில் கஞ்சியை கொட்டினேன். அது காவேரி ஆற்றில் வெள்ளம் வந்தால் எப்படி வழியுமோ அப்படி அவள் கூதியை விட்டு வெளியே வழிந்தது. என் பூள் சீக்கிரத்தில் சுருங்க வில்லை. சுருங்காத பூளை உருவினேன். அக்கா எப்படி இருந்தது என்று. டேய் நீ ஜவுளி கடையில் வேலை பண்ணறியா. அல்லது ஏதாவது புண்டை கடையில் வேலை பண்ணறியா. நான் சின்ன பயன் முதல் கிழபாடு வரை ஓத்து இருக்கேன். சத்தியமா சொல்றேன் ஒரு பூலானும் இந்த அடி அடித்தது இல்லை. உன் பூள் சிங்கம்டா. கழுதை பூள கணக்கா வைத்து கொண்டு யானை கணக்கா ஒக்கரடா என் செல்ல குட்டி. இப்பவே சொல்லி விட்டேன். இனி நான் புடவை எடுக்க வரும்போதெல்லாம் நீ தான் வீட்டுக்கு வந்து புடவையை கொடுக்கணும். நான் உனக்கு என் புடவையை தூக்கணும். சரியா. அக்கா. கரும்பு தின்ன கூலியா. அம்மம்டா. உன் பூள் கரும்புதாண்ட. கரும்பு கணக்கா நீளமா இருக்கு. கரும்பு கணக்கா இனிக்குமா என்று பார்க்கட்டுமா என்று சொல்லி அடுத்த நொடியே என் பூளை பிடித்து முன் தோலை நீக்கி வாய் வைத்து சப்பினாள். பின் என் பூளை வாயில் வைத்து ஊம்பினாள். என்னால் பொறுக்கவே முடியவில்லியா. அக்கா அக்கா என்று துடித்தேன். ஓத்தா நீங்க எங்க புண்டையை நக்கலாம் சப்பலாம் நாக்கு போடலாம்.. ஆனா பொம்பிளைகள் பூளை சபின்னால் அல்லது ஊம்பினாள் உங்களுக்குக் பொறுக்காது. சும்மா இருடா. நான் சொல்றவரைக்கும் மூச்சு விட கூடாது. அது போல தான் கஞ்சியும். நான் சொன்னதான் கஞ்சியை ரிலீஸ் பண்ணனும் புரியுதா என்று என்னை மிரட்டி பின் பூளை ஊம்பினாள். சின்ன குழந்தைகள் எப்படி குச்சி ஐஸை சப்பி சப்பி சாபிடுமோ அதுபோல அந்த வன்னராபெட்டை புடவை வியாபாரி ஜவுளி கடையில் வேலை பண்ணும் என் கஜக்கோலை சப்பி கொண்டு இருந்தாள். சில சமயம் என் பூளை அவள் வாயில் இருந்து எடுத்து எச்சில் துப்பி மீண்டும் நக்கி ஊம்புவாள். நான் அக்கா ப்ளீஸ். வரும் போல இருக்கு அக்கா என்றேன். டக்க்ன்னு அவள் வாயை எடுத்து விட்டு டேய். நான் ஊம்ம்பவில்லை இப்போது. உனக்கு கஞ்சி வராது என்றாள். அவள் சொன்னது போல் எனக்கு கஞ்சி வரும் பீலிங் சுத்தமாக நின்னு போச்சு. டேய் பொம்பிளைகளுக்கு ஒரு தடவை ஓத்தா போராதுடா. நீங்க ஓத்து கஞ்சியை கொட்டியவுடன் கவுந்து அடிச்சு படுத்து விடுவீங்க. பொம்பிளைகள் அப்படி இல்லை. மினிமம் ரெண்டு தடவையாவது ஓக்கணும் புரியுதா. இந்த தடவை நான் காலை மடக்கி உயர்த்தி வைத்து கொள்கிறேன் . நீ உன் கைகளை என் காலுக்கு வெளியில் ஊனிகொண்டு என்னை ஒரு. நீ ஓக்கும்போது உன் பூள் ஆடும் ஆட்டதை நான் பார்கிறேன் என்று சொன்னாள். அவள் சொன்னபடி அவள் கால்களை உயர்த்தி அதை பிடித்து கொண்டு அவள் கூதியில் கும்மாளம் போட்டு கொண்டு இருந்தேன். சில சமயம் அவளின் அந்த சிக்கபு அரனாகொடியையும் பிடித்து கொண்டு ஒத்தேன். கொஞ்ச நேரம் நிறுத்தி அக்கா இந்த காலத்தில் ஆண்களே அர்நாகயிறு போட்டு கொள்ளுவதில்லை. நீங்க போட்டு கொண்டு இருக்கீங்க அது ஏன் என்றேன். அக்கா சொன்னாள். டேய். நான் பள பூளை ஒக்கறேண்டா. அர்நாகயிறு இல்லைன்னா என் புண்டைக்கு திர்ஷ்டி பட்டு விடும். அதுனால் தாண்ட. சரிடா போறும் உன் ஆராய்ச்சி. சட்டு புட்டுன்னு ஒரு என்று கட்டளை இட்டாள். மீண்டும் ஒத்தேன். பலம் கொண்டு ஒத்தேன். அவள் புண்டை சுருங்கி விரிவதை ரெண்டு பேருமே பார்த்து ரசித்து ஓத்தோம். எப்படித்தான் அவளுக்கு தண்ணி வந்ததோ தெரியவில்லை. நிறைய வந்தது. சேறு போல இருந்தது அவள் புண்டை. நான் ஓக்கும்போது சளக் புளக் என்று சத்தம் வந்தது. என் பூள் அவள் புண்டையில் போய் இடித்ததும் அவள் குண்டி ஆடியது. ரொம்ப நேரம் பொறுக்க முடியவில்லை. அக்கா என்று கத்தினேன். என் பூள் வெளியே வரும்போது என்னை அறியாமலேயே என் பூள் கஞ்சியை அவள் புண்டைக்கு வெளியே பீச்சி அடித்தது. அது பீச்சின வேகத்தில் அவள் பாச்சிகள் வரைக்கும் போய் தெளித்தது. என்னை ஒரு மாதிரி பார்த்தாள். சாரி அக்கா என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியவில்லை. உங்க புண்டையை ஒக்கவே வேண்டாம். பார்த்தாலே கஞ்சி வந்து விடும் என்று அவள் புண்டைக்கு ஐஸ் வைத்தேன்.